Συναντήσεις: Πολιτική Ἑνότητα καί Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο. στίς Πόλεις: Σέρρες, Πέμπτη 7 Ἰουλίου. Καβάλλα-Δρᾶμα: Παρασκευή 8 Ἰουλίου. Ξάνθη: Σάββατο 9 Ἰουλίου. Κομοτηνή: Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022

Ιούλ 5, 2022 | Ανακοινώσεις

Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση σέ ὅλους τούς φίλους τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ

Α.Το Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ μαζί μέ τούς φίλους του στήν Κεντρική καί Ἀνατολική Μακεδονία καί στήν Θράκη ὀργανώνει σειρά ἀνοικτῶν συναντήσεων καί συζητήσεων μέ θέμα:

Πολιτική Ἑνότητα καί Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο

στίς Πόλεις

1.Σέρρες: Πέμπτη 7 Ἰουλίου
2.Καβάλλα: Δρᾶμα Παρασκευή 8 Ἰουλίου
3.Ξάνθη: Σάββατο 9 Ἰουλίου
4.Κομοτηνή: Κυριακή 10 Ἰουλίου

Σέ ἑπόμενο μήνυμα μᾶς θά ἀνακοινωθοῦν ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις στήν Θάσο καί στήν Θράκη

Παρακαλοῦμε ὅλους πού θά λάβουν τά μηνύματα αὐτά νά τά διαδίδουν κσί νά συμμετάσχουν ἐνεργά στήν Ἐθνική αὐτή προσπάθεια τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ γιά τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ μᾶς καί τήν ἄρση τῆς πολυδιάσπασης τῶν κομμάτων.

_______

1. Σέρρες: Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Σερρῶν πού νοιάζονται τήν Ἑλλάδα

Νά συναντηθοῦν καί νά συζητήσουν

Στό προαύλιο τοῦ Ι. Ν.. Ἁγ.. Νικολάου στό λόφο Ἀκρόπολης Σερρῶν (Κούλας)

Σέ μιά συνάντηση γιά τήν Ἑνότητα καί τήν συνεργασία ὅλων τῶν Ἑλλήνων πρίν διαλυθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί εἶναι πολύ ἀργά. Τώρα ὅσο ἀκόμη ὑπάρχει χρόνος πρέπει νά δράσουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά σώσουμε τήν πατρίδα μας

Μαζί μας μᾶς θά εἶναι ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος γιά νά μᾶς παρουσιάσει τήν πρόταση Πολιτικῆς Ἑνότητας καί Ὀρθόδοξης Συνοδικῆς πολιτειολογίας ὅπως αὐτή περιγράφεται στό βιβλίο του

«Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης»

Τά κόμματα ἔρχονται στούς πολῖτες καί τούς κομματιάζουν ὅπως καί τά ἴδια εἶναι κομματιασμένα καί τό ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου.

Ἐπείγει οἱ Ἕλληνες νά ἑνωθοῦν καί νά ἑνώσουν ὅλες τίς γνήσιες πολιτικές πατριωτικές δυνάμεις σέ ἕνα ἐθνικό καί ἑνωτικό ψηφοδέλτιο πού θά ἑνώσει ὅλους τούς Ἕλληνες καί θά ἐλευθερώσει τήν Ἑλλάδα ἀπο τήν κομματοκρατία καί τήν ὑποτέλεια στήν «Παγκόσμια Νέα Τάξη»

______

2. Καβάλα καί Δρᾶμα Παρασκευή 8 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης πού νοιάζονται τήν Ἑλλάδα

Νά συναντηθοῦν καί νά συζητήσουν

Στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Βαπτιστηρίου τῆς Ἁγίας Λυδίας τῆς Φιλιππησίας στούς Φιλίππους Καβάλας.

Σέ μιά συνάντηση γιά τήν Ἑνότητα καί τήν συνεργασία ὅλων τῶν Ἑλλήνων πρίν διαλυθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί εἶναι πολύ ἀργά. Τώρα ὅσο ἀκόμη ὑπάρχει χρόνος πρέπει νά δράσουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά σώσουμε τήν πατρίδα μας

Μαζί μας μᾶς θά εἶναι ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος γιά νά μᾶς παρουσιάσει τήν πρόταση Πολιτικῆς Ἑνότητας καί Ὀρθόδοξης Συνοδικῆς πολιτειολογίας ὅπως αὐτή περιγράφεται στό βιβλίο του

«Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης»

Τά κόμματα ἔρχονται στούς πολῖτες καί τούς κομματιάζουν ὅπως καί τά ἴδια εἶναι κομματιασμένα καί τό ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου.

Ἐπείγει οἱ Ἕλληνες νά ἑνωθοῦν καί νά ἑνώσουν ὅλες τίς γνήσιες πολιτικές πατριωτικές δυνάμεις σέ ἕνα ἐθνικό καί ἑνωτικό ψηφοδέλτιο πού θά ἑνώσει ὅλους τούς Ἕλληνες καί θά ἐλευθερώσει τήν Ἑλλάδα ἀπο τήν κομματοκρατία καί τήν ὑποτέλεια στήν «Παγκόσμια Νέα Τάξη»

____

3. Ξάνθη Σάββατο 9 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες Τῆς Θράκης πού νοιάζονται τήν Ἑλλάδα

Νά συναντηθοῦν καί νά συζητήσουν

Στήν Ξάνθη στό θεατράκι μετά τό Λιμνίο ἀπέναντι ἀπο τό γήπεδο τοῦ ΑΟΞ μετά τήν Γέφυρα τοῦ Κόσυνθου
καί πρίν τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου

Σέ μιά συνάντηση γιά τήν Ἑνότητα καί τήν συνεργασία ὅλων τῶν Ἑλλήνων πρίν διαλυθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί εἶναι πολύ ἀργά. Τώρα ὅσο ἀκόμη ὑπάρχει χρόνος πρέπει νά δράσουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά σώσουμε τήν πατρίδα μας.

Μαζί μας μᾶς θά εἶναι ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος γιά νά μᾶς παρουσιάσει τήν πρόταση Πολιτικῆς Ἑνότητας καί Ὀρθόδοξης Συνοδικῆς πολιτειολογίας ὅπως αὐτή περιγράφεται στό βιβλίο του

«Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης»

Τά κόμματα ἔρχονται στούς πολῖτες καί τούς κομματιάζουν ὅπως καί τά ἴδια εἶναι κομματιασμένα καί τό ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου.

Ἐπείγει οἱ Ἕλληνες νά ἑνωθοῦν καί νά ἑνώσουν ὅλες τίς γνήσιες πολιτικές πατριωτικές δυνάμεις σέ ἕνα ἐθνικό καί ἑνωτικό ψηφοδέλτιο πού θά ἑνώσει ὅλους τούς Ἕλληνες καί θά ἐλευθερώσει τήν Ἑλλάδα ἀπο τήν κομματοκρατία καί τήν ὑποτέλεια στήν «Παγκόσμια Νέα Τάξη»

4. Κομοτηνή Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες Τῆς Θράκης πού νοιάζονται τήν Ἑλλάδα

Νά συναντηθοῦν καί νά συζητήσουν

Στήν Πλατεῖα Εἰρήνης Κεντρική Πλατεῖα Κομοτηνής

Σέ μιά συνάντηση γιά τήν Ἑνότητα καί τήν συνεργασία ὅλων τῶν Ἑλλήνων πρίν διαλυθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί εἶναι πολύ ἀργά. Τώρα ὅσο ἀκόμη ὑπάρχει χρόνος πρέπει νά δράσουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά σώσουμε τήν πατρίδα μας

Μαζί μας μᾶς θά εἶναι ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος γιά νά μᾶς παρουσιάσει τήν πρόταση Πολιτικῆς Ἑνότητας καί Ὀρθόδοξης Συνοδικῆς πολιτειολογίας ὅπως αὐτή περιγράφεται στό βιβλίο του

«Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης»

Τά κόμματα ἔρχονται στούς πολῖτες καί τούς κομματιάζουν ὅπως καί τά ἴδια εἶναι κομματιασμένα καί τό ἕνα ἐναντίον τοῦ ἄλλου.

Ἐπείγει οἱ Ἕλληνες νά ἑνωθοῦν καί νά ἑνώσουν ὅλες τίς γνήσιες πολιτικές πατριωτικές δυνάμεις σέ ἕνα ἐθνικό καί ἑνωτικό ψηφοδέλτιο πού θά ἑνώσει ὅλους τούς Ἕλληνες καί θά ἐλευθερώσει τήν Ἑλλάδα ἀπο τήν κομματοκρατία καί τήν ὑποτέλεια στήν «Παγκόσμια Νέα Τάξη»

Ανακοινώσεις

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ. Zωντανη μετάδοση Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας πού νοιάζονται στήν Περίσταση...

Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.    Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2022 9:30μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή:.   Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. ...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα