Υπεύθυνη Δήλωση “Αλήθεια”

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

2. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σας συγχαίρουμε για την απόφαση σας να συμμετάσχετε ως ιδρυτικά μέλη του πολιτικού φορέα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η ίδρυση του πολιτικού φορέα ΑΛΗΘΕΙΑ καθίσταται αναγκαία αυτή την στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα.
Βεβαίως σε καμία περίπτωση η πολιτική αυτή προσπάθεια δεν ομοιάζει με τα υπάρχοντα αρχηγικά και κομματικά πολιτικά σχήματα.

Οι θεμελιώδεις ιδρυτικοί κανόνες, που ισχύουν σύμφωνα με το καταστατικό της, εμποδίζουν σαφώς από το να καταλήξει ένα σύνηθες πολιτικό και ελεγχόμενο άνωθεν κόμμα. Κυρίως ο κανόνας, πως οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο με συζήτηση και διάλογο και με την βοήθεια επιστημονικών επιτροπών, αποτρέπει κάθε πυραμιδική, μονοφυσιτική, συγκεντρωτική και φεουδαρχική κατάληξη. Δηλαδή, καταργείται η εσωτερική ψηφοφορία στην εσωτερική λειτουργία, διότι οι ψηφοφορίες καταργούν τη δημοκρατία και δίδουν την εξουσία σε φτιαχτές εκ των άνω πλειοψηφίες.

Με αλλά λόγια, η εξουσία μεταφέρεται από τον αρχηγό στον λαό μέσω της γερουσίας. Η εξουσία ανήκει σε όλη τη Γερουσία και όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα. Η Γερουσία αποτελείται από όλα τα ιδρυτικά μέλη της Αλήθειας. Η κεντρική γερουσία αποτελείται από μέλη που προτείνονται από τις τοπικές γερουσίες, χωρίς ψηφοφορίες, αλλά με διαρκή συζήτηση και συμμετοχή όλων των τοπικών μελών. Ο χρόνος συμμετοχής στην κεντρική γερουσία θα είναι περιορισμένος, ώστε όλοι όσοι θέλουν, να συμμετέχουν στην κεντρική γερουσία. Το ίδιο θα ισχύει σε όλα τα όργανα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Επίσης ισχύουν:

1. Απόλυτη διαφάνεια όλων προς όλους.
2. Όλοι ίσοι μεταξύ ίσων.
3. Ουδείς αυτοπροτείνεται.
4. Οι ρόλοι δίδονται από την κοινότητα.
5. Η προεκλογική εκστρατεία γίνεται από όλη την Γερουσία.
6. Οι υποψήφιοι βουλευτές δεν κάνουν προσωπικό προεκλογικό αγώνα.
7. Όσοι πάνε στην Βουλή παίρνουν μέρος του βουλευτικού μισθού, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται για τους πολύτεκνους και τους απόρους.
8. Αν κάποιος αυτονομείται από την Γερουσία, ενημερώνεται όλη η ελληνική κοινωνία, πως ο τάδε πρόδωσε την δημοκρατία.
9. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και επιλέγει την ΑΛΗΘΕΙΑ και όχι πρόσωπα μεμονωμένα.
10. Καταργείται εντελώς η προσωπολατρεία.
11. Δεν υφίσταται μόνιμος αρχηγός.
12. Εκπαιδεύουμε συνεχώς τα στελέχη μας και τα ελέγχουμε στην τήρηση των παραπάνω κανόνων.
13. Θεμελιώδες σύνθημα μας: “Όλοι για έναν και ένας για όλους”.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας