Δελτίο τύπου, 23ης Νοεμβρίου 2022: Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ἔχει ἐπιδείξει μιά πολύ σημαντική ἐργασία...