ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΕΕΣ

Αυγ 24, 2022 | Θέματα, Πολιτειολογία

δρυτική Διακήρυξη το ΥΠ.Ε.ΕΣ
περκομματικό Παγκόσμιο λληνικό θνικό Συμβούλιο.
(Γιά τήν πανίδρυση τς λληνικς Δημοκρατίας)
«λοι γιά ναν καί νας γιά λους. λοι σοι μεταξύ σων.λήθεια νότητα Διαφάνεια δερφοσύνη »
Τό σύγχρονο πρόβλημα το νθρώπου, τς λλάδας καί το κόσμου, εναι πρωτίστως πρόβλημα πνευματικό καί κολούθως πολιτικό καί πολιτειακό. λλάδα εναι χώρα πό κατοχή μέ διάφορους τρόπους. πείγει νά λευθερωθε σέ λα τά πίπεδα. λλάδα χει στορικό χρέος καί εθύνη νά ξάγει τήν νθρωπότητα τήν στορία καί τόν πολιτισμό ξω πό τό σκοτεινό σπήλαιο τν σκιν το μεταανθρωπισμο καί τς σατανικς
παγκοσμιοποίησης στήν περιοχή τς ντως Ζως το Θεϊκο Φωτός καί τς θείας Λογικότητας, τς νιδιοτελος γάπης, τς Δικαιοσύνης καί τς λευθερίας. Ατό θά συμβε μόνο άν ο λληνες ξαναθυμηθον καί νεργοποιήσουν τό διαχρονικό λληνικό ντως Ερωπαϊκό Ρωμαίηκο καί ρθόδοξο Πνεμα. Γιά τόν λόγο ατό σχεδιάσαμε καί προτείνουμε τήν μεση δημιουργία λειτουργία καί φαρμογή το ΥΠ.Ε.Ε.Σ. Τό ΥΠ.Π.Ε.Σ δρ ς σύγχρονη Πνύκα, Σύγκλητος καί Δημογεροντία γιά νά σωθε λλάδα λληνικός λαός καί Πολιτισμός της. Δηλαδή τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ εναι να Πολυκεντρικό καί Ατοργανούμενο περκομματικό Πολιτικό Σμα πο ναπτύσσεται σέ λα τά πίπεδα τς λληνικς κοινωνίας στήν λλάδα καί στό ξωτερικό. Στό ΥΠ.Ε.Ε.Σ καλονται νά συμμετάσχουν λοι ο εγενες καί ασθαντικοί λληνες λων τν κοινωνικν στρωμάτων πο μπορον νά συναντνται ς πρόσωπα καί ς φίλοι καί πολύτως νιδιοτελς.

Μέ σκοπό τήν νάπτυξη καί λοποίηση νός νέου καί καινοτομικο πολιτειακο μοντέλου, τό ποο μπορε νά νώσει λο τόν λληνικό λαό καί λες τίς πολιτικές κοινωνικές καί λλες μάδες πο γωνιον γιά τό μέλλον τς λλάδος. δρυτική ρχή το ΥΠ.Ε.Ε.Σ εναι ρήση τοΕαγγελίου, ποος θέλει νά εναι πρτος ς γίνει τελευταος καί πηρέτης λων. Στό ΥΠΕΕΣ μπορον νά συμμετέχουν πλοί πολτες, λλά καί κπρόσωποι πολιτικν κομμάτων, πολιτικν καί κοινωνικν μάδων, πο ντιλαμβάνονται τήν νάγκη τς νότητας λων τν λλήνων καί τς πελευθέρωσης τς λλάδος πό ξένες ντόπιες ξουσιαστικές λιγαρχίες
καί κλειστές φεουδαρχίες. νότητα τν λλήνων δέν ννοεται ς γελαία καί πρόσωπη, λλά ς λεύθερη γαπητική καί περιόριστη προσωπική σχέση. ς φιλία, ς νιδιοτέλεια, ς λληλεγγύη, ς διαφάνεια καί ς λήθεια. Τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ δέν χει ρχηγούς. Καλε κάθε λληνα νά ργαστε ς ατός νά εναι σωτρας τς πατρίδας του, σωτρας το λληνικολαο καί το διαχρονικο λληνικο καί ρθόδοξου πολιτισμο. λοι ατοί ο εγενες καί ασθαντικοί λληνες γωνίζονται νά νωθον τοπικά, περιφερειακά καί κεντρικά τόσο στήν λλάδα σο καί στήν μογένεια. Στό ΥΠ.Ε.Ε.Σ μπορον καί πρέπει νά συμμετάσχουν ργάτες, πιστήμονες, πιχειρηματίες, ρασοφόροι, στρατιωτικοί, στυνομικοί, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, καί σοι λλοι χουν ποφασίσει νά σώσουν τήν λλάδα τόν λληνικό λαό καί τόν λληνικό Πολιτισμό.

Ο κόλουθες δρυτικές ρχές το ΥΠ.Ε.Ε.Σ μπεριέχουν ς θεμελιώδη θεωρία μπειρία καί γνώση τό γεγονός πς πί δύο συνεχες αἰῶνες διωτικοποίηση τς πολιτικς μέσκλειστν συγκεντρωτικν φεουδαρχικν δεολογικν καί ρχηγικν κομματικν πολιτικν μάδων τό ποτέλεσμα εναι ατό πο βιώνουμε σήμερα. Γενοκτονία δηλαδή, Οκονομική, Δημογραφική, Πολιτιστική, Πνευματική καί προσφάτως ατρική λων τν λλήνων καί ντικατάσταση το λληνικο λαο μέ λλους λαούς καί λλους πληθυσμούς. λλάδα καί λληνική πατρίδα προφανς δέν εναι διοκτησία κανενός κόμματος καί οδεμίας πολιτικς δεολογικς θρησκευτικς ποίας λλης κλειστς παρέας. λλάδα νήκει στόν λαό της διαχρονικά καί σέ σους νιδιοτελες λληνες πωνύμους
νώνυμους πο θυσιάζονται γιά ατήν καί φυλάσσουν διαρκς Θερμοπύλες. Σέ σους διναν καί δίδουν τό αμα των γιά νά μείνει λεύθερη νεξάρτητη καί δημοκρατική ατή στορική καί μαρτυρική πατρίδα τν τριν πείρων καί τν πολλν θαλασσν. Δυστυχς ατός πολυκομματισμός πολυδιάσπαση καί διοτελής μονοφυσιτική πολιτειολογία φερε τήν πλήρης θνική καί γεωγραφική καταστροφή καί κατάρρευση νός πό τούς ρχαιότερους λαούς τς γς καί μέ κίνδυνο πλήρους φανισμο τν λλήνων πό τήν στορική των κοιτίδα καί στόν στορικό των χρο τς νατολικς Μεσογείου της Μικρς σίας τς Νοτιοανατολικς Ερώπης καί τς Βαλκανικς λλά καί τς βορείου φρικς.
Συγχρόνως καί ξαιτίας το ρρώστου κομματισμο καί τς ρχηγικς ψυχοπαθολογίας στήν λεύθερη νεότερη λληνική πατρίδα χουμε πλήρη κατάρρευση τς νεξάρτητης λληνικς Πολιτείας τς Δημοκρατίας, τς Δημογραφίας καί πρό τν θυρν ζομε τό τραγικό γεγονός πλέον τς ντικατάστασης τν λλήνων μέ λλους λαούς σιατικούς φρικανικούς κλπ πομετανάστευσαν καί μεταναστεύουν διαρκς στήν λλάδα τίς τελευταες δυό μέ τρες δεκαετίες. Καί βεβαίως δέν τά βάζουμε κέ ατούς τούς λαούς καί νθρώπους πο τό παγκόσμιο
ξουσιαστικό σύστημα τούς χρησιμοποιε γιά νά γκαθιδρύσει τήν δική του παγκόσμια καί μισάνθρωπη ξουσία. κόμη δέ καί ατή τήν κρίσιμη στιγμή πο λληνικός λαός καί λληνική πατρίδα ερίσκονται στό χελος τό γκρεμο χουμε τό σοφο καί κρως «λίθιο» γιά τόν λληνισμό φαινόμενο τς διάσπασης καί διαίρεσης τν λλήνων σέ μάδες καί μαδολες σέ κόμματα καί κομματάκια καί σέ φατρίες δεολογικές θρησκευτικές καί πολλές λλες. Μάλιστα τό Σύστημα
ξένης κατοχς καί λέγχου τς λλάδος πιδιώκει ατή τήν πολυδιαίρεση τν λλήνων προκειμένου νά συνεχίσει νενόχλητο τό ργο του γιά τήν ξαφάνιση καί πλήρη ποδούλωση το λληνικο λαο καί λαφυραγώγηση τς λληνικς πατρίδας. τσι δυστυχς Διαρκς καί καθημερινά μφανίζονται νέοι πίδοξοι σωτρες καί ατοανακηρύσσομενοι θνικοί γέτες πο διαιρον διαρκς τόν λληνικό λαό καί ποδυναμώνουν καί διαλύουν κάθε θνική συνοχή. Ξεχνντας βέβαια λοι ατοί πς λλάδα δέν εναι διοκτησία το τάδε κόμματος καί τς δενα μαδούλας πο πιδιώκει διαφανς νά ναρριχηθε καί νά μοιραστε τήν νομη ξουσία πι τς λλάδος μέ κάθε μέσο. διαφορντας ν αριο θά ξαφανιστε διος λληνικός λαός.

Ανακοινώσεις

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

Πολιτειολογία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΕΣ

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Ε.Ε.Σ.

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΕΘΝΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Πρόταση γιά  Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα Ἀνοικτή Ἐπιστολή στούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες μέ στόχο τόν σχηματισμό...

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα