Ἔκτακτη Ἀνακοίνωση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ περί Συλλαλητηρίων καί περί ἀπελευθέρωσης τῆς Ἑλλάδος 10 Σεπτεμβρίου 2023

Σεπ 10, 2023 | Ανακοινώσεις

Ἔκτακτη Ἀνακοίνωση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ 

περί συλλαλητηρίων καί περί ἀπελευθέρωσης τῆς Ἑλλάδος.

 Ἑλλάδα 10 Σεπτέμβρη 2023

 Στηρίζουμε σαφῶς το εἰρηνικό συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας, στίς 10 Σεπτέμβρη 2023, ὡς τό συλλαλητήριο τό ὁποῖο τό ὀργανώνει ὁ Ἑλληνικός λαός. Δέν στηρίζουμε σαφῶς κανέναν πού θά θελήσει νά τό οἰκειοποιηθεῖ καί νά τό ἐργαλιοποιήσει γιά δικούς του σκοπούς. Πρέπει ὅλη ἡ Ἀθήνα σήμερα τό ἀπόγευμα νά εἶναι παροῦσα νά τό προστατέψει καί νά βροντοφωνάξει ΟΧΙ στά τσιπάκια τοῦ αἴσχους καί τῆς ντροπῆς.

Πρέπει ἐπίσης ἡ ἑλληνική ἀστυνομία νά προστατέψει τόν δίκαιο ἀγῶνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ δικούς της λαοῦ, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁρκίστηκε καί φόρεσε τήν τιμημένη στολή τοῦ Ἕλληνα ἀστυνομικοῦ.

 

Τό ΔΕ στήριξε καί στηρίζει ὅλα τά εἰρηνικά συλλαλητήρια καί τόν δίκαιο ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐναντίον, της μέ κάθε τρόπο διάλυσης τῆς Ἑλλάδος, διωγμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων στήν Νέα Τάξῃ Πραγμάτων. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τεθεῖ σαφῶς στό στόχαστρο πλήρους διάλυσής της μέ φωτιές, μέ πλημμύρες, μέ ἀχρήματη οἰκονομία καί οἰκονομική κατάρρευση, μέ προδοτικές συνθῆκες, ὅπως στίς Πρέσπες καί τώρα αὐτή πού ἑτοιμάζεται στό Αἰγαῖο. Γιά αὐτό ἔχει τεθεῖ στό στόχαστρο ὅλη ἡ ἀμυντική δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, στήν Ρόδο στόν Ἕβρο, στήν Ἀγχίαλο, στό Στεφανοβήκειο.

 Τό χειρότερο δέ ὅλων εἶναι ὁ σχεδιαζόμενος πλήρης ἔλεγχος τῶν Ἑλλήνων μέ τσιπάκια στίς ταυτότητες καί μέ τεχνητή νοημοσύνη. Ἡ Ρόδος καί Θράκη κάηκαν. Ἡ Θεσσαλία πνίγηκε. Πόσο ἀκόμη θά ἀνεχόμαστε αὐτήν τήν προδοσία τῶν φασιστικῶν καί προδοτικῶν κυβερνήσεων. Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἑνωθοῦν νά βοηθοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά κάνουν συνεχῶς συλλαλητήρια σέ κάθε πόλη, μικρή ἡ μεγάλη, γιά νά ἐλευθερώσουν τήν Ἑλλάδα, πρίν ἡ Νέα Τάξῃ Πραγμάτων ἀντικαταστήσει ὅλους τούς Ἕλληνες μέ λαθρομετανάστες καί πρίν δολοφονήσει ὅσους ἀπομείνουν μέ δηλητηριώδη ἰατρικά σκευάσματα, μέ ἰοῦς κατασκευασμένους καί μέ σχεδιασμένη πεῖνα.

 Γιά αὐτό οἱ Ἕλληνες καλοῦνται νά βγούν στούς δρόμους καί στίς ἀγορές καί νά βροντοφωνάξουν ἀποφασιστικά ΟΧΙ στόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδας στήν Ἑλλάδα. ΟΧΙ, στήν νέα βαρβαρότητα τῶν παγκοσμιοποιητών καί μετανθρωπιστῶν. ΟΧΙ, στόν τωρινό καί αὐριανό “Μητσοτάκη”, πού ἔρχεται μέ ἀποστολή τῆς νεοχιτλερικῆς Ἐλίτ νά ἀφανίσει τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες.

 Τό ΔΕ καλεῖ τούς Ἕλληνες σέ ἑνότητα καί σέ ἀγῶνα. Στόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα. Γιά τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καί γιά τῆς πατρίδας τήν Ἐλευθερία.

 Ὅσον ἀφορᾷ τό παρόν συλλαλητήριο τῆς 10ης Σεπτέμβρη 2023 εἶναι καί αὐτό ἕνα δίκαιο καί ἀναγκαῖο ἱστορικά συλλαλητήριο, πού πρέπει νά συγκεντρώσει ὅλη τήν Ἀθήνα στό Σύνταγμα. Πλήν, ὅμως, ἐνῶ τό ΔΕ τό στηρίζει καί παροτρύνει ὅλα τά μέλῃ του καί τόν Ἑλληνικό λαό, ἰδίως των κατοίκων τῆς Ἀθήνας, νά τό στηρίξουν ὁπωσδήποτε μέ τήν μαζική συμμετοχή ὅλων στό Σύνταγμα σήμερα τό ἀπόγευμα, ὡς ἕνα ἀκόμη δίκαιο συλλαλητήριο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὄχι ὡς συλλαλητήριο τῶν ὁποίων ὀργανωτῶν του, δηλώνουμε δημόσια πώς τό ΔΕ δέν συμμετέχει στήν ὁμάδα ὀργάνωσής του. Συμμετέχει ὅμως στό συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας, ὡς ἕνα δίκαιο συλλαλητήριο γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τσιπάκια καί ὅ,τι ἄλλο.

 Σαφῶς πρέπει οἱ ταυτότητες αὐτές τῆς ντροπῆς νά μήν τίς ἀποδεχτεῖ ὁ Ἑλληνικός λαός. Διότι αὐτές οἱ ταυτότητες μέ τσιπάκια εἶναι τό πρῶτο ἀποφασιστικό βῆμα γιά τήν πλήρη ὑποδούλωση καί τόν πλήρη ἔλεγχο μέ τεχνητή νοημοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ψυχή τέ καί σώματι.

 Ἐάν οἱ Ἕλληνες ἀποδεχτοῦν τίς ταυτότητες αὐτές, τότε ἀποδέχονται τήν πλήρη ὑποταγή τους στόν Κλάους Σβάαμπ καί τούς λοιπούς διεθνείς νεοχιτλερικούς νεοταξίτες καί φασίστες καί τούς ἐδῶ πολιτικούς ὑπηρέτες τῆς Νέας Τάξῃς Πραγμάτων, μέ προεξάρχοντα τόν κ. Μητσοτάκη καί ὅσους ἑτοιμάζονται νά τόν διαδεχτοῦν.

 Θεωροῦμε πώς συλλαλητήρια, τά ὁποία δέν ὀργανώνονται ἐπωνύμως ἀπό ἀναγνωρισμένες γιά τούς ἐθνικούς καί κοινωνικούς ἀγῶνες των, ὁμάδες πολιτῶν, ἤ ἀπό πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν ἐμφοροῦνται ἀπό τό ὑγιές Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο ἦθος, ὄχι μόνο δέν ὑπηρετοῦν καί δέν ἐξυπηρετοῦν τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο ὀργανώνονται, ἀλλά ἀντιθέτως τον δυσφημίζουν καί τόν βλάπτουν.

Εἴμαστε συμμέτοχοι καί ἐνεργά ἔχουμε στηρίξει ὡς ΔΕ ὅλα τά συλλαλητήρια τῶν τελευταίων χρόνων γιά τήν Μακεδονία, γιά τήν ἰατρική τρομοκρατία καί τώρα γιά τίς ταυτότητες τῆς ντροπῆς.

 Δυστυχῶς ὅμως μέ πολύ θλίψῃ διαπιστώνουμε, πώς σχεδόν σέ ὅλα αὐτά τά δίκαια καί ἀναγκαῖα συλλαλητήρια, κάποιοι ἐκμεταλλεύονται τόν ἁγνό ἑλληνικό λαό καί τήν ἀγάπη του στήν Ἑλλάδα καί στόν Χριστό καί τόν χρησιμοποιοῦν ἰδιοτελῶς. Σαφῶς βέβαια αὐτό δέν ἀφορᾷ τό μεγαλειῶδες συλλαλητήριο σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, πού ὀργάνωσε ὁ ἀείμνηστος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος.

 Ἐπειδή ἐπείγει ἡ Ἑλλάδα νά ἐλευθερωθεῖ καί νά κυβερνηθεῖ ἀπό ἀνιδιοτελεῖς Ἕλληνες ἱκανούς νά τήν βγάλουν ἀπό τήν φυλακή, πού τήν ἔκλεισαν τά κόμματα τῆς ντροπῆς καί τῆς προδοσίας, τό ΔΕ ἔχει καλέσει εὐγενεῖς καί ἀνιδιοτελεῖς ἀνθρώπους, πού ἐκπροσωποῦν ὅλες τίς κοινωνικές ὁμάδες, νά σχηματίσουν μιά πανελλήνια ἐπιτροπή συλλαλητηρίων καί στήριξης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σύντομα θά ἀνακοινωθοῦν καί ὀνόματα συμμετεχόντων φορέων καθώς καί τά σχετιζόμενα συλλαλητήρια, μετά ἀπό τό συλλαλητηριο αὐτό τῶν Ἀθηνῶν, στό ὁποῖο καλοῦμε νά συμμετάσχει ὅλη ἡ Ἀθήνα.

 Οὐδείς δύναται νά χρησιμοποιεῖ τά ἱερά καί τά ὅσια, τόν Θεό, τήν Πίστη, τό Ἔθνος, τήν ἱστορία καί τόν λαό γιά δικούς του ἰδιοτελεῖς σκοπούς. Ἡ Ἑλλάδα καί ὅ,τι ἡ ἴδια περιέχει δέν εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση ἀνθρώπων, λαϊκῶν ρασοφόρων, κομμάτων καί πολιτικῶν ὁποιου ἄλλου, γιά νά χρησιμοποιεῖται ἡ ἱερή ὑπόθεση καί ἱστορία τῶν συλλαλητηρίων τοῦ ἀντιστεκόμενου ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά ὅποιους ἰδιοτελεῖς καί εὐτελεῖς σκοπούς.

 Τό ΔΕ θά ἀνακοινώσει σύντομα τήν συμμετοχή του σέ νέα καί δυναμικά ἀνά τήν Ἑλλάδα συλλαλητήρια ἐναντίον τῶν ταυτοτήτων ντροπῆς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί γιά ὅλα τά μεγάλα ἐθνικά ζητήματα πού ἀφοροῦν πλέον τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν γεωγραφική ἀκεραιότητα, τήν δημογραφική ἀνασυγκρότηση τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἐν γένει ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν νεοταξική καί νεοχιτλερική εἰσβολή. Τήν ἀπελευθέρωση ἀπό ντόπια ἤ ξένα κέντρα πού μᾶς ὁδήγησαν τά τελευταῖα 10-15 χρόνια στήν κατάργηση τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, στήν ἀμφισβήτηση τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Ἑλλάδας καί στόν διωγμό τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν ἱστορία.

Ανακοινώσεις

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα