Δελτίο Τύπου εκδηλώσεων Μαΐου 2022

Νοέ 22, 2022 | Δελτία Τύπου

Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες,

τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Μαΐου τό Δ.Ε. ὀργάνωσε καί πραγματοποίησε δύο πολυσήμαντα συμβάντα.

α) Στίς 27 Μαΐου 2022 πραγματοποίησε τηλεοπτική παρουσίαση μέ θέμα:

«Ἰατρική καί νέες πανδημίες, ἐκλογές καί κόμματα, οἰκονομικά – τραπεζικά, διεθνεῖς σχέσεις καί προτάσεις»

https://www.youtube.com/watch?v=y3ivkjnrymu

κατά τήν ὁποία ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες παρεῖχαν ἐθελοντικά στό κοινό τίς διαπιστώσεις τους εἰς τά ἀνωτέρῳ ζητήματα.

β) Ἐπίσης στίς 29 Μαΐου 2022 ἐτέλεσε τήν πρό καιροῦ ἀναγγελθεῖσα σημαντική ἐκδήλωση, πού ἔλαβε χώρα στό παλαιό Φάληρο Ἀθηνῶν «Tιμητική ἐκδήλωση μνήμης τῆς θλιβερῆς ἡμέρας τῆς 29ης Μαΐου 1453» καί μέ τήν ἀπόφαση νά μήν συμβοῦν πλέον νέες ἁλώσεις, προδοσίες καί ἐθνικές καταστροφές, προβαίνοντας εἰς πολιτική συνεργασία καί ἑνότητα ὅλων εἰς ἕνα ἐθνικό ὑπερκομματικό πολιτικό ψηφοδέλτιο.

Πρῶτος ὁμιλητής, ἦταν ὁ καθηγητής Γεώργιος Κασιμάτης ὁ ὁποῖος εἶναι δῶρο Θεοῦ στήν παροῦσα κρίση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διότι μέ μοναδικά σοφό τρόπο ζήτησε ἀπό τούς Ἕλληνες σήμερα νά ἀντισταθοῦν διότι αὔριο δέ θά ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα.

πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου ἐν συνεχείᾳ ἔκανε μιά ἐκπληκτική σύνοψη τῆς οὐσίας τοῦ Βυζαντίου-Ρωμανίας, τῆς σημασίας του γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἐκκλησίας, συγχρόνως περιέγραψε σέ βάθος τά αἴτια τῆς ἁλώσεως ἀλλά καί τήν ὁμοιότητά της μέ τήν συντελούμενη σήμερα νέα τραγική ἅλωση τῆς Ἑλλάδος σέ κάθε ἐπίπεδο.

Τραγική ἦταν τελικῶς ἡ συμπεριφορά τῆς καθηγήτριας Μαρίας Τζάνη, ἡ ὁποία ἐνῶ εἶχε ὡς θέμα ὁμιλίας της τήν ἅλωση ξέφυγε σέ μιά ἄκρως ὑβριστική ὁμιλία ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ ἀλλά καί τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας.

Τό κακό δέν θά πάψει νά μάχεται τό καλό μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμου. Εἶναι κρίμα σύγχρονοι καθηγητές πανεπιστημίων νά μάχονται τό Βυζάντιο ὡς Ρωμανία, τόν Χριστό, τόν Χριστιανισμό καί τήν Ὀρθοδοξία μέ τόσο λυσσαλέο τρόπο.

Ὁ καθηγητής Γιῶργος Παῦλος ἔπειτα ἀνασκεύασε πλήρως τήν παραποίηση τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας ἀπό τήν καθηγήτρια Μαρία Τζάνη ἀξιοποιῶντας ἱστορικά στοιχεῖα καί δίδοντας μιά συνολική εἰκόνα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας ἐπιμένοντας, ἀνάμεσα σέ πολλά ἄλλα, τά ἑξῆς:

  • Οἱ Ἕλληνες συμμετεῖχαν στή διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν προτύπωση καί πρόδρομος τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδας ἤ καλύτερα οἱ Ἕλληνες ἦσαν πρό Χριστοῦ χριστιανοί. Τό Βυζάντιο δέν ἦταν ἄλλο ἀπό οἰκουμενικό Ἑλληνικό κράτος σέ ἀνατολή καί δύση.

  • Τέλος, ὁ ἀληθινός Ἕλλην εἶναι ἀληθινός ὀρθόδοξος καί ὁ ἀληθινός ὀρθόδοξος εἶναι Ἕλλην ρωμιός.

Τό Δ.Ε. ἀποσαφηνίζει ὅτι πρώτιστο σκοπό ἔχει τή σύνθεση δυνάμεων πού θά συντελέσουν στήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν παροῦσα δυστροπία. Ἕνωση καί ἀποκλεισμοί δέν μποροῦν νά συνυπάρξουν, ὁ κάθε συμμετέχων στό δημόσιο χῶρο εἶναι ὑπεύθυνος γιά τόν λόγο καί τίς πράξεις του. Ἐπίσης ὅτι τό Δ.Ε. θά συνεχίσει νά προτρέπει ὅλες τίς πατριωτικές δυνάμεις μέ τά μέσα πού διαθέτει μέ θάρρος καί συνέπεια πρός ἐπίτευξη τῆς ἀναγκαιοτάτης καί πολυπόθητης σύμπνοιας καί συνεργασίας.

Ὡστόσο τό σημαντικότερο -κατά καθομολογουμένη διαπίστωση- εἶναι ὅτι τό Δ.Ε. μέ τό σάλπισμα του, πέτυχε νά ἀποδείξει πώς ὄντως ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες πού ἀντιστέκονται στοχεύοντας στήν ἐντιμότητα, ἐμφορούμενοι ἀπό εὐγενῆ αἰσθήματα καί προθυμία νά συμπράξουν, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ὄχι μόνον γιά τό μέλλον τῆς δικῆς τους πατρίδος ἀλλά καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, καί τοῦτο χωρίς ἄλλο ἀποτελεῖἕνα σπάνιο καί θαυμάσιο ἐλπιδοφόρο ἐπίτευγμα.

Νά εἶστε ὅλοι καλά! Καλόν ἀγῶνα!

Ανακοινώσεις

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα