Χριστούγεννα καί πρωτοχρονιά 2021-2022

Δεκ 25, 2021 | Ανακοινώσεις

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,
oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ στό Ἐμεῖς.
Ἀκόμη καί ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ κακοῦ μένουν στό ἐγώ

Ἔτσι ἔχουμε χιλιάδες ὁμάδες καί ὀμαδοῦλες, κόμματα καί κομμάτια
πού ἡ κάθε μιά καί τό κάθε ἕν ἀπαιτοῦν οἱ ἄλλοι νά ὑποταχθοῦν στήν δική των ὁμάδα.

Εἰναι λυπηρό νά ἔχουμε κομματιαστεῖ
σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους
σέ ἐμᾶς καί τούς ἄλλους
σέ δεξιούς καί ἀριστερούς
σέ ὀπαδούς ὁμάδων καί προσωπολάτρες

Γιά αὐτό Ἀπαιτεῖται ριζική ἀλλαγή σκέψης καί νοῦ

Αὐτή ἡ ἀλλαγή μπορεῖ νά συμβεῖ μόνο ἄν οἱ ἄνθρωποι πιστέψουν
πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθής Μεσσίας τοῦ κόσμου
Ὁ Μόνος Ἀληθινός Σωτῆρας καί Βασιλέας τοῦ κόσμου

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε πολύ μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο.
Διότι γνωρίζουμε τήν ἀληθῆ πίστη καί μετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Παρουσίας δηλαδή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεανθρώπου στόν χῶρο καί στόν Χρόνο.

Ἡ Ἑλλάδα ἐνδεχομένως, θά ὁδηγηθεῖ σέ πολύ μεγάλη καταστροφή διότι οἱ Ἕλληνες ἀφήσαμε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦμε τήν πίστη τῆς ἐπιστήμης

Περιμένουμε σωτηρία ἀπό τά ἐμβόλια τίς μάσκες καί τούς λοιμωξιολόγους
Ἀφήσαμε καί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Χριστό Τόν Μόνο Ἀληθινό Ἰατρό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἀκόμη κι οἱ ἐπίσκοποι μᾶς ἔχασαν τόν δρόμο τῆς πίστης στόν Χριστό
καί ὑποτάχθηκαν στήν ἐπιστήμη καί στήν πολιτική

Τά γενετικά φάρμακα τῶν ἐμβολίων καί ἡ νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν θά καταστρέψουν τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο.

Ὅμως πιό πρίν ἀφήσαμε τόν ἔρωτα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί
πάψαμε κλῆρος καί λαός νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό.
Ἔτσι κλῆρος καί λαός δώσαμε ἐξουσία στό κακό.

Γίναμε ἀνθρωπάκια, σμικρύναμε τά θεοειδή πρόσωπα μας σέ κλειστά ἄτομα καί κλειστές μονάδες, ὁμάδες κόμματα κ.λ.π.

Ἀπαιτεῖται ἄμεσα νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθουμε
στό λυτρωτικό Ἐμεῖς, νά ξανά ἀνακαλύψουμε τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ,
νά μᾶς χαρίζει τό πνεῦμα τῆς Σοφίας τῆς ἑνότητας τῆς καλοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Εἴθε αὐτό τόν νέο χρόνο νά βροῦμε τόν ἀληθινό καί θεοειδή
ἑαυτό μας. Εἴθε νά ξαναγίνουμε ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες
ὡς Ὀρθόδοξοι καί ὡς Ρωμηοί

Εἴθε νά μᾶς δοθεῖ ἡ ἀληθής ὑγεία, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική
Εἴθε νά ξαναζήσουμε τό πνεῦμα τοῦ 1821
Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν Ἐλευθερία.

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Ανακοινώσεις

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ. Zωντανη μετάδοση Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας πού νοιάζονται στήν Περίσταση...

Συναντήσεις: Πολιτική Ἑνότητα καί Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο. στίς Πόλεις: Σέρρες, Πέμπτη 7 Ἰουλίου. Καβάλλα-Δρᾶμα: Παρασκευή 8 Ἰουλίου. Ξάνθη: Σάββατο 9 Ἰουλίου. Κομοτηνή: Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022

Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση σέ ὅλους τούς φίλους τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Α.Το Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ μαζί μέ τούς φίλους του στήν Κεντρική καί Ἀνατολική...

Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.    Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2022 9:30μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή:.   Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. ...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα