Χριστούγεννα καί πρωτοχρονιά 2021-2022

Δεκ 25, 2021 | Ανακοινώσεις

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,
oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ στό Ἐμεῖς.
Ἀκόμη καί ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ κακοῦ μένουν στό ἐγώ

Ἔτσι ἔχουμε χιλιάδες ὁμάδες καί ὀμαδοῦλες, κόμματα καί κομμάτια
πού ἡ κάθε μιά καί τό κάθε ἕν ἀπαιτοῦν οἱ ἄλλοι νά ὑποταχθοῦν στήν δική των ὁμάδα.

Εἰναι λυπηρό νά ἔχουμε κομματιαστεῖ
σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους
σέ ἐμᾶς καί τούς ἄλλους
σέ δεξιούς καί ἀριστερούς
σέ ὀπαδούς ὁμάδων καί προσωπολάτρες

Γιά αὐτό Ἀπαιτεῖται ριζική ἀλλαγή σκέψης καί νοῦ

Αὐτή ἡ ἀλλαγή μπορεῖ νά συμβεῖ μόνο ἄν οἱ ἄνθρωποι πιστέψουν
πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθής Μεσσίας τοῦ κόσμου
Ὁ Μόνος Ἀληθινός Σωτῆρας καί Βασιλέας τοῦ κόσμου

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε πολύ μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο.
Διότι γνωρίζουμε τήν ἀληθῆ πίστη καί μετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Παρουσίας δηλαδή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεανθρώπου στόν χῶρο καί στόν Χρόνο.

Ἡ Ἑλλάδα ἐνδεχομένως, θά ὁδηγηθεῖ σέ πολύ μεγάλη καταστροφή διότι οἱ Ἕλληνες ἀφήσαμε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦμε τήν πίστη τῆς ἐπιστήμης

Περιμένουμε σωτηρία ἀπό τά ἐμβόλια τίς μάσκες καί τούς λοιμωξιολόγους
Ἀφήσαμε καί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Χριστό Τόν Μόνο Ἀληθινό Ἰατρό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἀκόμη κι οἱ ἐπίσκοποι μᾶς ἔχασαν τόν δρόμο τῆς πίστης στόν Χριστό
καί ὑποτάχθηκαν στήν ἐπιστήμη καί στήν πολιτική

Τά γενετικά φάρμακα τῶν ἐμβολίων καί ἡ νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν θά καταστρέψουν τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο.

Ὅμως πιό πρίν ἀφήσαμε τόν ἔρωτα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί
πάψαμε κλῆρος καί λαός νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό.
Ἔτσι κλῆρος καί λαός δώσαμε ἐξουσία στό κακό.

Γίναμε ἀνθρωπάκια, σμικρύναμε τά θεοειδή πρόσωπα μας σέ κλειστά ἄτομα καί κλειστές μονάδες, ὁμάδες κόμματα κ.λ.π.

Ἀπαιτεῖται ἄμεσα νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθουμε
στό λυτρωτικό Ἐμεῖς, νά ξανά ἀνακαλύψουμε τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ,
νά μᾶς χαρίζει τό πνεῦμα τῆς Σοφίας τῆς ἑνότητας τῆς καλοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Εἴθε αὐτό τόν νέο χρόνο νά βροῦμε τόν ἀληθινό καί θεοειδή
ἑαυτό μας. Εἴθε νά ξαναγίνουμε ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες
ὡς Ὀρθόδοξοι καί ὡς Ρωμηοί

Εἴθε νά μᾶς δοθεῖ ἡ ἀληθής ὑγεία, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική
Εἴθε νά ξαναζήσουμε τό πνεῦμα τοῦ 1821
Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν Ἐλευθερία.

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Ανακοινώσεις

Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022, 8:00 μ.μ.

Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022   8:00 μ.μ. Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση γιά τήν πολιτική ἑνότητα καί τήν συνεργασία τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νά...

Ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  23 Ἰανουαρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή τώρα: Σάββατο 22 Ἰανουαρίου 2022 9:30 μ.μ. Ἱστορία καί ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων 22-1-2022 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube 5Πιέστε τόν παρακάτω...

Ἐκπομπή: Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ.

Ἐκπομπή: σήμερα Δευτέρα  17 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ. Διαδικτυακή ἐνημέρωση: Ἡ πληροφορία ὡς ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο...

Ἐκπομπή: Κυριακή βράδυ 16 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ.

Ἐκπομπή: σήμερα Κυριακή βράδυ 16 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ. Διαδικτυακή ἐνημέρωση Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο διάστημα διακοπῆς τῶν τακτικῶν μας...

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ 1η Ἰανουαρίου 2022

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ   Γιῶργος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.    Εἶναι σαφές πλέον πώς ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη...

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Υγειονομικών 30 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ.

Χριστός ἘτέχθηἈληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ...

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Υγειονομικών 30 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ.

   ___________                                         ____________ ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Σειρές...

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας τήν ημέρα ψήφισης παράτασης αναστολών εργασίας των Υγειονομικών 22 δεκεμβρίου 2021

  Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας τήν ἡμέρα ψήφισης παράτασης ἀναστολῶν ἐργασίας τῶν Ὑγειονομικῶν 22 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ. Πλατεία Συντάγματος...

Ἔκτακτη Συνάντηση: Πάτρα Μεσημέρι Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου ὥρα 2:30 μ.μ.

   ___________                                       ____________ ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Σειρές...

Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του Ελεύθερου Ελληνικού Σχολείου Δικτύου Ελληνισμού

Ἀγαπητοί μας Φίλοι, μέ χαρά σας ἀνακοινώνουμε τήν ἔναρξη τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Σχολείου, τήν προσπάθειά μας νά παρουσιάσουμε τίς πρῶτες καίριες...

Πολιτειολογία

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022, 8:00 μ.μ.

Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022   8:00 μ.μ. Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση γιά τήν πολιτική ἑνότητα καί τήν συνεργασία τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νά...

Μήνυμα πρός τίς Εἰσαγγελικές καί Δικαστικές Ἀρχές τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας

Γεώργιος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί φιλοσοφίας Δ.Π.Θ. Φώτα 2022 Ἀξιότιμοι (ἀκόμη;) κύριοι Δικαστές καί Εἰσαγγελεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἡ δημόσια...

Μήνυμα πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὄφειλαν καί ὀφείλουν πάντα νά προστατεύσουν τόν Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο πολιτισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο αὐτεξούσιο καί εἰκόνα ζῶσα τοῦ Θεοῦ.

Ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  23 Ἰανουαρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή τώρα: Σάββατο 22 Ἰανουαρίου 2022 9:30 μ.μ. Ἱστορία καί ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων 22-1-2022 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube 5Πιέστε τόν παρακάτω...

Ἐκπομπή: Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ.

Ἐκπομπή: σήμερα Δευτέρα  17 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ. Διαδικτυακή ἐνημέρωση: Ἡ πληροφορία ὡς ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο...

Ἐκπομπή: Κυριακή βράδυ 16 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ.

Ἐκπομπή: σήμερα Κυριακή βράδυ 16 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ. Διαδικτυακή ἐνημέρωση Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο διάστημα διακοπῆς τῶν τακτικῶν μας...

Μήνυμα πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 4η Ἰανουαρίου 2022

Μήνυμα πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Γιῶργος Παῦλοςκαθ. Φυσικῆς καὶ φιλοσοφίας ΔΠΘ Πρωτοχρονιὰ 2022 Σεβαστοί (ἀκόμη) ἱεράρχες τῆς...

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ 1η Ἰανουαρίου 2022

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ   Γιῶργος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.    Εἶναι σαφές πλέον πώς ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη...

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Υγειονομικών 30 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ.

Χριστός ἘτέχθηἈληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ...

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Υγειονομικών 30 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ.

   ___________                                         ____________ ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Σειρές...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα