Διαδικτυακή Συνάντηση καί Συζήτηση

 

Μέ θέμα:

Νομική καί πολιτική Ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ὑπέρ τοῦ Συντάγματος                                 

καί ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας.

 

Παρασκευή 2 Ἰουλίου 2021, 10:00 μ.μ.

 

______________

Παρακαλοῦμε, διαδῶστε καί κοινοποιεῖστε

______________

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube2

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 2

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH