Ἐνημέρωση γιά τίς νομικές ἐνέργειες

 

καί γιά ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα

 

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021,  10:00 μ.μ.

 

________

Παρακαλοῦμε, διαδῶστε καί κοινοποιεῖστε

________

Εὐχαριστοῦμε πολύ

 

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube 2

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 2

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Δ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH