Παρασκευή 14 Μαΐου 7:00 μμ  2021

Σημαντική Συνέντευξη με τον Δημήτρη Αντωνίου, Χειρουργού-Ογκολόγου

Θέμα: πανδημία και εμβόλια.

Νέα σημαντικά δεδομένα.

 

Ακολουθεί δεύτερη τηλεδιάσκεψη στις 9:00 μ.μ. 

 

Α) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube, Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ
Για σύνδεση μεσω YouTube κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
Σύνδεσμος YouTube, Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ

B) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ facebook,
Για σύνδεση μεσω facebook κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
Σύνδεσμος facebook

_____________________________

Παρασκευή 14 Μαΐου 9:00 μ.μ.  2021

Σημαντική τηλεδιάσκεψη

Θέμα: πανδημία εμβόλια κοινωνία και δημόσια υγεία.

Εργαζόμενοι μαθητές και γονείς

 

Α) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube, Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ
Για σύνδεση μεσω YouTube κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
Σύνδεσμος YouTube, Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ

B) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ facebook,
Για σύνδεση μεσω facebook κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
Σύνδεσμος facebook

Γ) – ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ
Για την είσοδό σας από το Ζοοm κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος ΖΟΟΜ