Πού ἀλήθεια βρίσκεται σήμερα ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Κόσμος; Ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότητα;  Κυριακή μετά τά Φῶτα 8 Ἰανουαρίου 2023,  10:00 μ.μ.

Πού ἀλήθεια βρίσκεται σήμερα ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Κόσμος; Ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότητα; Κυριακή μετά τά Φῶτα 8 Ἰανουαρίου 2023, 10:00 μ.μ.

Κυριακή μετά τά Φῶτα 8 Ἰανουαρίου 2023,  10:00 μ.μ.   Διαδικτυακή συζήτηση μέ θέμα   Πού ἀλήθεια βρίσκεται σήμερα ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Κόσμος; Ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότητα;   Καλεσμένος εἰσηγητής Γιῶργος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί φιλοσοφίας ΔΠΘ   Καλοῦνται ὅλοι ὅσοι θέλουν νά...