1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή 1 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή 1 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή   1 Ἰουλίου 2022  10:30 μ.μ.  Θά λάβει χώρα κλειστή συνάντηση ἐκπροσώπων μελῶν τῶν τοπικῶν Ἐθνικῶν Συμβουλίων. Στόχος τῆς συνάντησης αὐτῆς εἶναι: α) Ἡ δημιουργία ἑνός Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου στίς ἐπερχόμενες ἐκλογές ἐάν...