Μήνυμα πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 4η Ἰανουαρίου 2022

Ιαν 4, 2022 | Θέματα, Πανδημία

Μήνυμα πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Γιῶργος Παῦλος
καθ. Φυσικῆς καὶ φιλοσοφίας ΔΠΘ

Πρωτοχρονιὰ 2022

Σεβαστοί (ἀκόμη) ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Σοβιετική περίοδο εἴχαμε τήν κρατική καί ὑποταγμένη στόν κόσμο ἐκκλησία καί τήν ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καί τῶν κατακομβῶν. Τό ἴδιο θά ἐπαναληφθεῖ ἐπί τῶν ἡμερῶν μας μέ νέους ὅρους ἀλλά τήν ἴδια πάντα οὐσία. Ἡ ἐκκλησία σώζει πάντα τόν κόσμο ὅταν μένει πιστή στόν Χριστό, στό εὐαγγέλιο καί στούς πατέρες.

Οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὄφειλαν καί ὀφείλουν πάντα νά προστατεύσουν τόν Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο πολιτισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο αὐτεξούσιο καί εἰκόνα ζῶσα τοῦ Θεοῦ. Σήμερα δυστυχῶς οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά πλειοψηφία των εἶναι ταυτισμένοι μέ τό ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό πολιτικό κατεστημένο πού προωθεῖ μέ κάθε τρόπο τήν κατάργηση κάθε πολιτικῆς καί πνευματικῆς  ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπο. Ὅπως δείχνουμε ἀκολούθως, ἡ περίφημη ἀρχή τῆς νεοναζιστικής ἐπανεκκίνησης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, τήν ὁποία ὑποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο δυστυχῶς κατά πλειοψηφία οἱ ὀρθόδοξοι  ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὄνομα δῆθεν τῆς Δημόσιας Ὑγείας, καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία τῆς βούλησης, τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης καί τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος σύρεται ἁλυσοδεμένος καί μέ τίς εὐλογίες τῶν ὀρθόδοξων ἱεραρχῶν  στήν κόλαση τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί τοῦ ὑπάνθρωπου  μεταανθρώπου της νεοναζιστικής τεχνητῆς νοημοσύνης.

Γιά αὐτό ὡς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρογενές πείραμα καί ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, στό ὁποῖο δυστυχῶς καί ἐσεῖς ἔχετε συμβάλει -ἐν ἀγνοίᾳ τῶν περισσοτέρων ἀπό ἐσᾶς, θέλουμε νά πιστεύουμε- μέχρι σήμερα τά μέγιστα πείθοντας καί παρακινῶντας πρός ἐμβολιασμό ὅσους σᾶς ἐμπιστεύονται καί σᾶς θεωροῦν πηγή ἀλήθειας καί ὑπευθυνότητας. Ἐνῶ ἐάν δέν εἴχατε ταυτισθεῖ μέ ἕνα ἐγκληματικό, ἄθεο καί ἀντι-ἀνθρώπινο κάτ᾽ οὐσίαν πολιτικό καθεστώς, θά εἴχατε συμβάλει νά ἀναχαιτιστεῖ ἕνα παγκόσμιο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀπόδειξη τῆς ἀθλιότητας αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, πού ἐσεῖς δυστυχῶς ὑπηρετεῖτε πιστά τά τελευταῖα χρόνια, εἶναι ὅσα ἔχουν νομοθετηθεῖ τήν τελευταία δεκαετία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας καί ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Κορύφωση ἡ πρόσφατη γελοιοποίηση τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ ἀπό ὑψηλό ἀξιωματοῦχο τῆς κυβέρνησης.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε σταθεῖ ἀπέναντι σέ αὐτό τό ἄθλιο πολιτικό κατεστημένο πού τώρα σύρει τόν ἑλληνικό λαό σέ κοινωνικό διχασμό καί σέ βιολογικό θάνατο μέ τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια καί ὅλα τά μέτρα τῆς σκηνοθετημένης πανδημίας. Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀρνηθεῖ αὐτά τά ἐμβόλια καί μόνο ἀπό τό γεγονός πώς γιά νά κατασκευαστοῦν σφαγιάστηκαν ἀνθρώπινα πλάσματα στήν κοιλιά τῆς μάνας των. Ὅλως ἀντιθέτως, καταργήσατε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, υἱοθετῶντας τίς δολοφονικές ἐκτρώσεις ζωντανῶν πλασμάτων μέ τήν ἀστεία ἐτικέτα ῾θεραπευτικές ἐγχειρήσεις᾽.

Ἐάν καί τώρα δέν λάβετε ὑπόψιν τίς προειδοποιήσεις ἀνιδιοτελῶν καί ἀμερόληπτων ἐπιστημόνων στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς, καί δέν διαχωρίσετε ἄμεσα τήν θέση σᾶς ἀπό τό νεοναζιστικό πολιτικό σύστημα πού ὑλοποιεῖ τό ἔγκλημα αὐτό, σαφῶς θά ἐκπέσετε ἀπό τό ἀξίωμα πού σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία του.

Μετά ἀπό ἕνα χρόνο διαρκῶν ἀποκαλύψεων ἔχουμε πλήρη εἰκόνα τοῦ μεγέθους τοῦ ἐγκλήματος καί τῆς συντελούμενης ἰατρικῆς γενοκτονίας, τόσο στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη ὅσο καί διεθνῶς. Καρδιακά νοσήματα, ἐγκεφαλοπάθειες, αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκινογενέσεις, στειρώσεις, θάνατοι ἐμβρύων, γενετική τροποποίηση καί μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου DNA, ἡ καταστροφή μέσα στόν κυτταρικό πυρῆνα τοῦ φυσικοῦ  συστήματος ἐπιδιόρθωσης τῶν γενετικῶν λαθῶν καί τῆς καρκινογενέσεως καί ἀμέτρητες ἄλλες μορφές παρενεργειῶν ἀναγράφονται πλέον καί τεκμηριώνονται ἐπίσημα ἀπό ἐπιστημονικά περιοδικά καί ἐπιστημονικές ἐργασίες  καί  σέ ἐπίσημα στατιστικά δεδομένα. Ἑκατομμύρια παρενεργειῶν καί δεκάδες χιλιάδες θάνατοι ἀναφέρονται ἐπισήμως, ἐνῶ πολύ περισσότερα στοιχεῖα θανάτων καί παρενεργειῶν  ἀποκρύπτονται. Τό χειρότερο δέ ὅλων εἶναι ἡ βαθμιαία καταστροφή ἀπό τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἀπό τήν νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν, τοῦ ἀλάνθαστου καί θαυμαστοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ὑποταχθεῖ πλήρως στίς φαρμακοβιομηχανίες καί στά γενετικά ἐμβόλια τῶν. Μάλιστα τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἡ περιεχόμενη σέ αὐτά νανοτεχνολογία καθιστοῦν πλέον  πατενταρισμένο ἀπό τίς φαρμακοβιομηχανίες τό ἀνθρώπινο DNA καί κατ’ ἐπέκταση  τό ἀνθρώπινο σῶμα καί τούς ἀνθρώπους ἰδιοκτησία τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν. Τιποτε τό πιό ἐφιαλτικό καί πιό σατανικό δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐμπνευστεῖ τά ἄρρωστα αὐτά μυαλά πού σχεδίασαν τίς τεχνητές πανδημίες, τούς τεχνητούς ἰούς καί τά ἐμβόλια τῶν.

Καί δυστυχῶς ἐσεῖς ἁγιοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχετε καταστεῖ συνεργοί καί συμμέτοχοι στό πλέον ἀντίθεο, ἀνθελληνικό καί ἀντιχριστιανικό νεοναζιστικό ἐγχείρημα καί παγκόσμιο πείραμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τό χειρότερο ὅμως δέν εἶναι οἱ χιλιάδες θάνατοι καί τά ἑκατομμύρια παρενεργειῶν, πού στά ἑπόμενα χρόνια θά αὐξηθοῦν κατακόρυφα καί θά συμβάλουν στόν ἀποδεκατισμό τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Τό πλέον ἀποκρουστικό γεγονός εἶναι ἡ νανοτεχνολογία πού ἐμπεριέχεται στά νέα ἐμβόλια, χωρίς νά ἀποκαλύπτεται. Αὐτή ἡ νανοτεχνολογία θά μετατρέψει τά σώματα τῶν ἐμβολιασμένων σέ ἄψυχα καί μηχανικά συστήματα ρομπότ, πλήρως ἐξαρτώμενα ἀπό τήν τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά ἀπό σειρά ἐμβολιασμῶν θά καταστραφεῖ πλήρως τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων καί θά ἀναπτυχθοῦν αὐτοοργανούμενοι νανοϋπολογιστές μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα μέ ἐφιαλτικές συνέπειες καί προεκτάσεις. Στήν οὐσία καταργεῖται τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο καί ἡ ἀνθρώπινη βούληση. Ἀρκεῖ νά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐγκαθιστώμενη στό ἀνθρώπινο σῶμα μέσῳ νανοτεχνολογίας νανοπληροφορία ὑπολογίζεται σέ πολλές χιλιάδες ἤ καί ἑκατομμύρια byte, ὥστε οἱ ἐλεγχόμενοι ἀπό αὐτήν ἄνθρωποι θά ἀπωλέσουν κάθε σωματική, ψυχική καί πνευματική αὐτοτέλεια. Θά ὑπόκεινται ἐντελῶς στήν τεχνητή νοημοσύνη πού θά τούς καθορίζει πλήρως τό σῶμα καί τό πνεῦμα.

Ἡ συμβολή ὑμῶν τῶν ἱεραρχῶν στό ἔγκλημα αὐτό κατά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί κατά τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι τεράστια. Μπορούσατε νά σταματήσετε ἐκ τῆς θέσεώς σας αὐτό τό κακό καί δέν τό πράξατε. Ἐάν μέχρι τώρα εἴχατε κάποια δικαιολογία πώς σᾶς παραπλάνησαν οἱ κρατικοί λοιμωξιολόγοι, ἀπό τώρα καί εἰς τό ἑξῆς δέν θά ἔχετε οὐδεμία δικαιολογία τῶν ἐπιλογῶν σας. Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἐξ ἀρχῆς, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν διεθνοῦς κύρους ἐπιστήμονες, ὅτι, ἡ ὑποχρεωτικότητα τῶν ἰατρικῶν μέτρων καί ἡ παραβίαση καί κατάλυση τοῦ Συντάγματος γιά μιά ψευδοεπιδημία μέ θνησιμότητα πολύ μικρότερη τοῦ 1%, ἦταν κάτι ἐκ τοῦ πονηροῦ καί ὄχι χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ἀκούσατε τόν καθηγητή Κασιμάτη νά θέτει ἐξ ἀρχῆς τό πρόβλημα στήν ὀρθή βάση του. Ἀκούσατε πώς ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες καί πώς τά ἐμβόλια δέν θά προσέφεραν τίποτε, ὅπως καί ἀποδείχθηκε περίτρανα, ἀφοῦ ὄχι μόνο δέν προστάτεψαν τούς ἀνθρώπους ἀλλά προκάλεσαν μεταλλάξεις καί κύματα θανάτων πολλαπλάσια ἀπό τούς θανάτους μέ κορωνοϊό, πού καί αὐτοί ἦταν «φουσκωμένοι» καί πλαστοί σέ μεγάλο βαθμό. Ὅλοι οἱ θάνατοι, ἀπό γρίπη καί ὅ,τι ἄλλο, ἀποδόθηκαν στόν κορωνοϊό. Τώρα πλέον, λόγῳ τῶν ἐμβολίων οἱ θάνατοι καλπάζουν καί αὐτό πού θά ἀκολουθήσει θά εἶναι ἐφιαλτικό.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πώς, ἀφοῦ ὁ κορωνοϊός ἦταν προκατασκευασμένος καί πατενταρισμένος ἀπό αὐτούς πού ἀκολούθως κινοῦν καί ἐπιβάλλουν τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια, ὅτι καί τά ἐμβόλιά των εἶναι μέρος μιᾶς διεθνοῦς συνωμοσίας καί ἑνός προκατασκευασμένου διεθνοῦς καί ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας. Θά ἔπρεπε ἐπίσης νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πώς ὅλη ἡ σκηνοθεσία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐμβολίων του εἶναι μέρος ἑνός εὐρύτερου σχεδίου ἐπανεκκίνησης τῆς ἱστορίας, βάσει τοῦ ἀρχιτέκτονός της Κλάους Σβάαμπ, ἀφοῦ προηγουμένως καταστραφεῖ στό ὄνομα δῆθεν τῆς δημόσιας ὑγείας ὅλος ὁ πολιτισμός.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε πολύ καλά ἀντιληφθεῖ ὅτι, ὅλη αὐτή ἡ μεθόδευση τεχνητῶν πανδημιῶν ἀπό κατασκευασμένους στό ἐργαστήριο ἰούς καί τά πατενταρισμένα ἐκ τῶν προτέρων θανατηφόρα ἐμβόλιά των ἀλλά καί ὁ ἐπιδιωκόμενους ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό μιά μικρή ἐλίτ πού ἐλέγχει τίς κυβερνήσεις, τήν ἰατρική, τήν τεχνολογία, τήν οἰκονομία καί τήν πληροφορία, στήν οὐσία εἶναι διωγμός τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἱστορία.

Ἄλλοι Ὀρθόδοξοι λαοί καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες διαχειρίστηκαν τήν κατάσταση σοφότερα, χωρίς νά ὑποταχθοῦν τόσο ἐμφανῶς σέ αὐτό τόν προσχεδιασμένο βιολογικό πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας, ἐναντίον τοῦ πολιτισμοῦ καί ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Σαφῶς καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουμε περίεργα φαινόμενα, ὅπως ἡ Θεία Κοινωνία μέ διαφορετικά κουτάλια ἤ καί ἀπολύμανση τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν καί ἱερῶν εἰκόνων. Ἐξάλλου, ἐσεῖς γνωρίζετε πολύ καλύτερα ἀπό ἐμᾶς πώς, ὅταν ἐλευθερώσουν πολύ πιό ἐπικίνδυνους ἰούς καί μικρόβια στόν κηρυγμένο πόλεμο ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, τότε μόνο ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἅγιοι καί ὁ Χριστός θά μποροῦν νά σώσουν τούς ἀνθρώπους, ὅπως γινόταν πάντοτε σέ περιπτώσεις ἀνιάτων ἀσθενειῶν. Σᾶς θυμίζουμε, ὡς οἱ τελευταῖοι ὅλων, αὐτό πού ἐσεῖς γνωρίζετε ἐπίσης καλύτερα ἀπό ἐμᾶς. Ὅτι δηλαδή τό φίδι ὑψωμένο ἀπό τόν Μωϋσή σέ σταυρό, πρωτυπωτικό σύμβολο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, θεράπευε ὅσους δέχονταν θανατηφόρα τσιμπήματα ἀπό τά φίδια τῆς ἐρήμου.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, σεβαστοί, ἀκόμη γιά ἐμᾶς, ἱεράρχες, σᾶς προτρέπουμε νά ἀναθεωρήσετε τήν στάση σας ἄμεσα καί νά καλέσετε ἔγκριτους ἐπιστήμονες πού μποροῦν νά σᾶς ἐνημερώσουν καί νά σᾶς διαφωτίσουν περί τοῦ ἐφιαλτικοῦ καί παγκόσμιου αὐτοῦ ἰατρογενούς ἐγκλήματος πού τώρα εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς.

Ἐάν συνεχίσετε νά διαπλέκεστε, νά ὑπηρετεῖτε καί νά παρέχετε νομιμοποίηση καί σανίδα σωτηρίας καί διάσωσης σέ ἕνα ἐγκληματικό πολιτικό περιβάλλον, κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, πού ἔχει καί τήν ἔγκριση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τότε νά εἶστε βέβαιοι πώς ἡ ἱστορία θά καταγράψει ὅσους ἀπό ἐσᾶς δέν σταθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, μαζί μέ ὅσους ἄλλους συνεργούς τοῦ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ παγκόσμιου ἐγκλήματος, ὡς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν ἀνθρώπων. Θά σᾶς καταγράψει ὡς διαπλεκόμενους μέ ἕνα ἄκρως ἐγκληματικό νεοναζιστικό πολιτικό καθεστώς πού ἔχει θέσει ὑπό διωγμό τόν Θεό, τήν Δημοκρατία, τόν πολιτισμό καί τόν ἄνθρωπο.

______________ 

 

Ἀγαπητοί ὑγειονομικοί, μαχητές/τριες στό μέτωπο τοῦ ἀγῶνα τῆς

ἐλευθερίας καί τῆς ἀντίστασης.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἀνάληψης τῆς εὐθύνης ἀπό μέρους σας, γιά τήν σωτηρία τῆς τιμῆς καί τῆς Ἀλήθειας ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Ἑλληνικός λαός σας εὐχαριστεῖ, σᾶς εὐγνωμονεῖ καί σᾶς ὑποστηρίζει.

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι στό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης, ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ., δέν ἀρκεστήκαμε μόνο στίς ὁλόθερμες προσευχές μας στό Θεό νά σᾶς ἔχει δυνατούς καί δυνατές, ὑγιεῖς καί θαρραλέους, ἀλλά μέ τήν ἀρωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπέστειλε 170 χορηγίες σέ οἰκογένειες, εἴτε σάν οἰκονομική ἐνίσχυση, εἴτε σάν νομική ὑποστήριξη ἕως τώρα.

Ὅμως, παρόλο πού ἡ εὐγένεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀνταποκρίνεται στό ἔρανον αὐτόν, οἱ αἰτήσεις ἀπό ἐσᾶς πολλαπλασιάστηκαν καί λυπούμενοι, δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες σας.

Συνεχίζουμε τόν ἔρανον αὐτόν, διότι κατανοοῦμε τίς δυσκολίες, τή στέρηση, τήν ἀνέχεια πού ὑποβάλλεστε, ἀλλά καί τήν δύναμη πού ἔχετε νά προασπίζεστε ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀλλά καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἐσεῖς εἶστε τό παράδειγμά μας, οἱ Μαραθῶνες, οἱ Θερμοπύλες, οἱ Σαλαμίνες, τό 1821, ἐσεῖς εἶστε τό φανάρι γιά νά σᾶς ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς.

Ἐσᾶς βλέπουμε γιά νά μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε ἀδελφωμένοι ὅλοι μαζί, ἐνώπιον Θεοῦ καί νά συναγωνιστοῦμε τόν κοινό ἀγῶνα τῆς Ἀληθείας.
Συνεχίζουμε νά παρακαλοῦμε τόν Ἑλληνικόν λαόν νά ἐνισχύσει τόν ἀγῶνα, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἔχετε ἤδη ἐνισχυθεῖ νά κοινοποιεῖτε τήν δράση, ὥστε νά ἐνισχυθοῦν καί ἄλλοι πού περιμένουν μέ λαχτάρα.

Νά μᾶς συγχωρεῖτε ἐπίσης γιά τυχόν λάθη καί παραλήψεις ἀπό ἐμᾶς, διότι καί ἐμεῖς εἴμαστε σάν καί ἐσᾶς καί προσπαθοῦμε νά ὀργανωθοῦμε.

Εὐχόμεθα, Ὁ Πανάγαθος Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἀναγνωρίσει τόν τίμιον ἀγῶνα σας, νά δίδει τήν ἀνάλογη δύναμη καί ὑπομονή καί ὅλοι μαζί, νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά!

Εὐλογημένο καί σωτήριον τὀ νέον ἔτος 2022

_______________

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Συντονιστής: κ. Χαράλαµπος Ἄνδραλης

16:30-17:00  Προσευχή καί κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡµερίδος – Χαιρετισµοί
Χαιρετισµός ἀπό Νίκη Τσάφου, ἐκπρόσωπο τοῦ «Μαµά Μπαµπάς καί Παιδιά», καθηγήτρια µέσης ἐκπαίδευσης Χαιρετισµός ἀπό Ανδρέα Μπλάνο, Στρατηγό ἐν ἀποστρατείᾳ καί πρόεδρο τῆς ΕΡΩ

17:00-17:20  Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ»

17:30-17:55  κ. Κων/νος Βαθιώτης, τέως Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ ∆ικαίου Νοµικῆς Σχολῆς ∆.Π.Θ. «Τό ἐµβολιαστικό χαράτσι τῶν 100€: Ἡ ἀντισυνταγµατική ἐπέκταση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐµβολιασµοῦ σέ πολῖτες ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν»

18:00-18:20  κ. Ἀργύρης Νταλιάνης, Καρδιολόγος “Ὑποχρεωτικότητα ἐµβολιασµοῦ στήν ἐποχή τῆς µετάλλαξης Ὄµικρον”

18:25-18:45  κ. Εὐγένιος Μπαϊραµίδης, Συνταγµατάρχης Ὑγειονοµικοῦ, Ἰατρός, Γενικός Χειρουργός «Ὑποχρεωτικότητα στήν Ἰατρική καί τόν ἐµβολιασµό – προσωπική ἐµπειρία»

18:50-19:05 ∆ιάλειµµα

19:10-19:35  κ. Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης, δρ. θεολογίας ΑΠΘ «Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος…»
(Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)

19:40Συζήτηση

20:05Πορίσµατα

20:20 Ἐθνικός Ὕµνος

 

Σύνδεσμος YouTube

_________

Γιά 16η συνεχόμενη Κυριακή οἱ ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή Ἀθήνας καί Πειραιᾶ, θά δώσουν τό δυναμικό παρόν τους στή πλατεῖα Συντάγματος ἀπέναντι ἀπό τόν ἀκοίμητο ἄγνωστο στρατιώτη.
Ὅλοι μαζί, οἱ συμπολῖτες ἑνωμένοι θά ἀντισταθοῦμε στήν παράνοια τῆς ἐποχῆς, μέ ἀκλόνητη τή συνείδηση μᾶς καί τόν πατριωτισμό μας.

“Τή ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς
ἐκεῖ πού πάει νά σκύψει
μέ τό σουγιά στό κόκκαλο
μέ τό λουρί στό σβέρκο

Νά τή πετιέται ἀπό ‘ξαρχής
κι ἀντριεύει καί θεριεύει
καί καμακώνει τό θεριό
μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου”

Γ. Ρίτσος

_________

Ἐγκέφαλος: Διαδικτυακή ὀμιλία, Δημήτριος Κανάκης.

Κυριακή 16 Ἰανουαρίου 2022, 18:00

Ὁμιλητής, Δημήτριος Κανάκης.

Ἐξερευνῶντας τόν μακρό καί μικρόκοσμο αὐτοῦ τοῦ γνωστοῦ μας ἀγνώστου 

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας καί Νευροπαθολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Συγνώμη, ἡ ὀμιλία ἀναβάλλεται.

 

Ὀργάνωση π. Θεόδωρος Τσαφαρίδης

____________

 ___________

 

                                      ____________

ΕΛ.Ε.Σ

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο

Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Σειρές μαθημάτων
Διδακτική ἑνότητα:

1) Ἱστορία (Διαφωτισμός-Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί Φιλική Ἑταιρεία) μέ τόν καθηγητή Μουσικολογίας καί ἱστορικό ἀναλυτή κ. Στέργιο Ζυγούρα.
 Κάθε Τρίτη ἀπό 23 Νοεμβρίου 2021   8:00 μ.μ. 

 

2) Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή) μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου.

Κάθε Πέμπτη  ἀπό  25 Νοεμβρίου 2021 καί ἑξῆς,    8:00 μ.μ.

 

 

Πρόγραμμα ἄλλων μαθημάτων πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο:

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

______________

_______

 

Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.
Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό δημιούργημα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά ἰδανικά τῶν δημιουργῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἦταν ἡ δημιουργία μίας νομικῆς ὁμάδας ἀπό 28 νομικούς ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἕβρο γιά νά συνδράμει προσφέροντας νομικές ὑπηρεσίες στούς Ἕλληνες ὑπό διωγμό.
Ἡ νομική αὐτή ὁμάδα προσφέρει ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες της πρός ὅλους ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη μέ τό ἐλάχιστο οἰκονομικό κόστος σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τοῦ πανελλήνιου δικηγορικοῦ συλλόγου.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. βοήθησε μέ κάθε τρόπο στήν δημιουργία τῆς Π.Ο.Ε.Υ. τήν Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπιστημόνων Ὑγείας καί τήν στηρίζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις καί συνεχίζει νά τό κάνει προσφέροντας ὑλική καί ψυχολογική στήριξη. Ἀλλά καί οἱ ἐπιστήμονες τῆς Π.Ο.Ε.Υ. βοήθησαν τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συντάσσοντας τό συλλογικό πόνημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πορίσματος πού μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στίς νομικές ἐνέργειες πού κάνουν κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρ τοῦ δικαίου καί ὑπέρ τῆς αὐτοδιάθεσης.

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐνισχυθεῖ μέ οἰκονομική συνδρομή γιά τίς ἀγωγές ἄρσης τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας δεκάδες ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά πολύ περισσότεροι ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοποριστικές τους ἀνάγκες.
Ἐνισχύθηκαν ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀδυνατοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῆς διενέργειας τῶν διαγνωστικῶν τέστ. Καθώς ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τά πανεπιστήμιά τους ἐπειδή δέν κατεῖχαν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης (παρανόμως ἀφοῦ ὁ νόμος ἐπιτρέπει καί σέ ἀνεμβολίαστους) ἀπό τήν πρόσβαση στίς φοιτητικές ἑστίες.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συνέταξε τήν μηνυτήρια ἀναφορά διά τοῦ δικηγόρου της Παπαδάκη Ἐμμανουήλ καί κατετέθη μέχρι σήμερα ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες στίς εἰσαγγελίες, Θεσσαλονίκης, Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Κοζάνης, Σητείας, Γρεβενῶν, Κατερίνης, Λάρισσας, καί εἶναι ἕτοιμες νά κατατεθοῦν ἐκ νέου στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι οἱ πολῖτες τοῦ Βόλου, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Κέρκυρας καί ἀρκετῶν ἄλλων πόλεων νά καταθέσουν αὐτήν τήν μηνυτήρια ἀναφορά πού ἀποτελεῖται ἀπό τό δικόγραφο, τήν ἔνορκη βεβαίωση πού περιλαμβάνει τίς ἠλεκτρονικές ὑπογραφές ἀπό 57.600 περίπου πολῖτες (σήμερα ξεπερνοῦν τίς 74.000) καί τό ἐπιστημονικό πόρισμα προϊόν μελέτης καί ἔρευνας τῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων μελῶν τῆς Π.Ο.Ε.Υ. καί ὄχι μόνο.
Ἤδη μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καί οἱ ἄλλες ἔχουν σταλεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.

Οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές πού εἶναι ἐθελοντές καί μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἔχουν ξεκινήσει ἤδη τό ΕΛ.Ε.Σ. (Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο) πού προσδοκᾶ νά γίνει τό πρότυπο τοῦ σχολείου τοῦ μέλλοντος διαποτισμένο ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τῆς Ἀληθείας.

Μέσα στούς ἑπόμενους στόχους τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἡ πολιτιστική παρέμβαση μέ τήν δημιουργία θεατρικῶν ὁμάδων καί μουσικῶν σχημάτων ἀνά τήν Ἑλλάδα πού νά ἐπικεντρώνονται στήν παράδοση τήν ἑλληνική καί τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα.

Εὐελπιστοῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ εὐαίσθητους Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά διαδώσουμε τό πνεῦμα ἐλευθερίας, δημοκρατίας καί συνεργατικότητας πού ἀποπνέεται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν πολιτισμό μας.

Ὅλο τό διοικητικό συμβούλιο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. καί τά ἱδρυτικά της μέλη εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέδραμαν εἴτε οἰκονομικά εἴτε πνευματικά εἴτε μέ τόν χρόνο τους καί τήν προσοχή τους σέ αὐτό τό μεγαλεπήβολο καί θεάρεστο ἔργο καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι, θά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τους, ὥστε τοῦτο τό ἁλωνάκι στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῆς Μεσογείου νά ξαναγίνει ὁ φάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Εὐχαριστοῦμε  ὅλους τούς Ἕλληνες!

 

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube 5

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 5

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH

Ανακοινώσεις

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

Πολιτειολογία

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΕΕΣ

Ἱδρυτική Διακήρυξη τοῦ ΥΠ.Ε.ΕΣὙπερκομματικό Παγκόσμιο Ἑλληνικό Ἐθνικό Συμβούλιο.(Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας)«Ὅλοι γιά ἕναν καί...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΕΣ

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Ε.Ε.Σ.

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΕΘΝΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Πρόταση γιά  Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα Ἀνοικτή Ἐπιστολή στούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες μέ στόχο τόν σχηματισμό...

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα