Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 § 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Γνωμάτευση

Πρός τόν ἐπικεφαλής τῆς Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Συζήτησης Νομικῶν Ἰατρῶν καί Οἰκονομολόγων καθηγητή Γιώργου Παύλο, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Πολυκεντρικό Αὐτοοργανούμενο Πολιτικό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ, στίς 13-14. Φεβ. 2021, 19:00

Συγχαίρω εἰλικρινά ὅλους ὄσους συμμετέχουν ἐνεργά στήν ὅλη ἐκδήλωση καί στό πόρισμά της γιά τό ἄδολο, γνήσιο καί πηγαῖο ἀντιστασιακό πνεῦμα πού ἐκφράζουν καί διαλαλοῦν. Δηλώνω ὅτι συμμετέχω ὁλόψυχα στήν κίνησή σας καί θά εἶμαι μέ τίς μικρές μου δυνάμεις παρών πάντοτε στόν Ἀγώνα σας καί σέ κάθε ἄδολο Ἀγώνα γιά τήν Ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου καί γιά τή Δημοκρατία.

Γεώργιος Κασιμάτης

 

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεώργιος Κασιμάτης παρουσιάζει τήν τελευταία του ἐργασία μέ τίτλο:

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 § 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ