ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.