ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ