Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ στηρίζει τήν ἐκδήλωση τῶν ὑγειονομικῶν στό Ἡράκλειο Κρήτης τό Σάββατο 18-9-2021 18:30 καί καλεῖ ὅλα τά μέλη του νά συμμετάσχουν.

Μεταξύ τῶν προσκεκλημένων ὁμιλητῶν θά εἶναι καί ὁ καθηγητής
Γιῶργος Παῦλος ἡ Εὔη Κιαγιά καί πολλοί ἄλλοι ἐπιστήμονες

______________________

 

Καράβολας Ἡράκλειο Κρήτης

Παγκρήτια συνάντηση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 ὥρα 5:30- 8:00 μ.μ

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ Κρήτης ὀργανώνει παγκρήτια συνάντηση καί συζήτηση μέ  τόν καθηγητή Γιῶργο Παῦλο τόν Ὑγειονομικό Νίκο Μπουρμπούλη.

Θέμα συζήτησης:

Τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας μετά τά Μνημόνια καί μετά τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς

Ἀνάγκη πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Πολιτειακή πρόταση Ἀλήθεια τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ

Τόπος συνάντησης

Παραλία Ἡρακλείου Στοῦ Καράβολα

Σημεῖο συνάντησης στό Πάρκιν δίπλα στό ΕΝΒΥΝ ἀπέναντι ἀπό τό συγκρότημα ΤΑΛΟΣ

A. Σύνδεση μέσω YouTube 5

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 5

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH

Δ. Σύνδεση μέσω Ζοοm

Προϋπόθεση συμμετοχής, μόνο με ανοικτές κάμερες, πιέστε τoν σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ZOOM