Συλλογή υπογραφών για νομική αντίσταση σε υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις