Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 9μ.μ.

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ὀργάνωσε δημόσια τηλεδιάσκεψη μέ θέμα:
«Μία ἐπίκαιρη πρόταση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ:
Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Πολιτειολογία γιά τήν Ἄμεση Δημοκρατία καί γιά τήν Καθολική Ἀντίσταση στήν Παροῦσα Κρίση στήν Ἑλλάδα»

Προσκεκλημένος ὀμιλητής ὁ Γεώργιος Παῦλος καθ. Φυσικῆς και Φιλοσοφίας ΔΠΘ: