Διδακτική Ενότητα “Μουσική”

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Πρώτος κύκλος μαθημάτων μουσικής

Κάθε Δευτέρα από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τις αρχές Ιουνίου του 2022.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος οι συναντήσεις δε μαγνητοσκοπούνταν.

Τα μαθήματα μπορούσε να τα παρακολουθήσει κανείς μόνο ζωντανά.

Δ΅εύτερος κύκλος μαθημάτων μουσικής

Κάθε Παρασκευή ἀπό τις 2 Δεκεμβρίου 2022 8:00 – 9.00 μ.μ.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος οι συναντήσεις δε θα μαγνητοσκοπούνται.

Τα μαθήματα μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς μόνο ζωντανά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

με τον π. Σπυρίδωνα Αντωνίου

Ψαλτική Τέχνη, Υμνολογία & Βυζαντινή Μουσικολογία

Στα μαθήματα Ψαλτικής Τέχνης, Υμνολογίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας (σε ενότητες 12-15 μαθημάτων) όσοι μετέχουν θα: 

  • αποκτήσουν μια γνώση των βασικών στοιχείων της θεωρίας των οκτώ ήχων και της πράξης της Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης, θα μάθουν τα σημαδόφωνα της ψαλτικής,
  • ψάλλουν σύντομα και αργοσύντομα τροπάρια (παραλλαγή και μέλος),
  • γνωρίσουν τα τρία Γένη της μουσικής και τα Είδη της Μελοποιϊας,
  • γνωρίσουν τον πλούτο των ρυθμικών σχημάτων της βυζαντινής μουσικής και τα διαφορετικά είδη των ύμνων