Διδακτική Ενότητα “Μουσική”

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Συνδεθείτε στο μάθημα

Κάθε Δευτέρα 8.00μμ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ψαλτική Τέχνη, Υμνολογία & Βυζαντινή Μουσικολογία

Στα μαθήματα Ψαλτικής Τέχνης, Υμνολογίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας (σε ενότητες 12-15 μαθημάτων) όσοι μετέχουν θα: 

  • αποκτήσουν μια γνώση των βασικών στοιχείων της θεωρίας των οκτώ ήχων και της πράξης της Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης, θα μάθουν τα σημαδόφωνα της ψαλτικής,
  • ψάλλουν σύντομα και αργοσύντομα τροπάρια (παραλλαγή και μέλος),
  • γνωρίσουν τα τρία Γένη της μουσικής και τα Είδη της Μελοποιϊας,
  • γνωρίσουν τον πλούτο των ρυθμικών σχημάτων της βυζαντινής μουσικής και τα διαφορετικά είδη των ύμνων

μαθημα 1

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 1

μαθημα 2

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 2

μαθημα 3

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 3

μαθημα 4

Πρακτικές Οδηγίες Μελέτης