Διδακτική Ενότητα “Μουσική”

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Συνδεθείτε στο μάθημα

Κάθε Δευτέρα 8.00μ.μ.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος οι συναντήσεις δε μαγνητοσκοπούνται.

Τα μαθήματα μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς μόνο ζωντανά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

με τον π. Σπυρίδωνα Αντωνίου

Ψαλτική Τέχνη, Υμνολογία & Βυζαντινή Μουσικολογία

Στα μαθήματα Ψαλτικής Τέχνης, Υμνολογίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας (σε ενότητες 12-15 μαθημάτων) όσοι μετέχουν θα: 

  • αποκτήσουν μια γνώση των βασικών στοιχείων της θεωρίας των οκτώ ήχων και της πράξης της Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης, θα μάθουν τα σημαδόφωνα της ψαλτικής,
  • ψάλλουν σύντομα και αργοσύντομα τροπάρια (παραλλαγή και μέλος),
  • γνωρίσουν τα τρία Γένη της μουσικής και τα Είδη της Μελοποιϊας,
  • γνωρίσουν τον πλούτο των ρυθμικών σχημάτων της βυζαντινής μουσικής και τα διαφορετικά είδη των ύμνων

μαθημα 1

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 1

μαθημα 2

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 2

μαθημα 3

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης 3

μαθημα 4

Πρακτικές Οδηγίες Μελέτης

μαθημα 5

Μουσικό παράρτημα Θεωρητικού