Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Θεμέλια στην Αληθινή Εκπαίδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΕΣ

διδακτικεσ ενοτητεσ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΣ

Τί εἶναι τὸ ΕΛ.Ε.Σ;

Τὸ Ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ Σχολεῖο (ΕΛ.Ε.Σ) εἶναι μιὰ ἐκπαιδευτικὴ κίνηση καὶ μεταρρύθμιση γιὰ τὴν ἀφύπνιση τῶν πολιτῶν, τὴν ἐλεύθερη σκέψη καὶ τὴ δημιουργικότητά τους, μὲ κέντρο τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, τὴν Ἑλληνορθοδοξία, τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴν Παράδοση ποὺ τίς συνδέει. Ἐπίσης, θὰ διδάσκονται καὶ ἄλλα νευραλγικὰ μαθήματα ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ Ἕλληνας πολίτης, ὅπως Ἀγωγὴ τοῦ Πολίτη, τὸ Σύνταγμα μᾶς, Δημοσιογραφία καὶ ΜΜΕ, Νομική, Ἰατρικὲς Ἐπιστῆμες, Ψυχολογία, Γεωργία, Τέχνες. Δηλαδή, ἡ διδακτέα ὕλη, ἡ ἐπιλογὴ τῶν μαθήματων καὶ τῶν βοηθητικῶν ἐγχειριδίων, ὅπως καὶ ὁ τρόπος διδασκαλίας θέλουμε νὰ ξεφεύγουν ἀπὸ τὸ τετριμμένο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα.

Ζητᾶμε:

Νὰ ξυπνήσουμε, νὰ ξεσηκώσουμε ψυχές, ὥστε νὰ καθορίσουν μοναχές τους τὸ αὔριο μὲ τίς τύχες τους καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὴν θέληση τοῦ τυχαίου δασκάλου τους, τοῦ τυχαίου ὑπουργοῦ παιδείας, τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Δὲ θέλουμε νὰ δώσουμε καλούπια στὴν σκέψη τους ποὺ ἀλλάζουν μόνο ἐπιφανειακὰ τὴν ἐξωτερική τους ζωὴ καὶ ἀφήνουν στείρα τὴν ψυχή τους.

Σεβόμαστε ὅπου βλέπουμε ἐλεύθερη σκέψη, καὶ τὴν ἀγαπᾶμε ὅσο πρωτοποριακὴ κι ἂν φαίνεται. Περιφρονοῦμε μὲ ἀγανάκτηση τὸ σκλαβωμένο μυαλό, μέσα στὰ δεσμὰ τῆς πρόληψης καὶ τῆς ὑποκρισίας, χωρὶς ἀλήθεια. Θέλουμε διαφορετικὴ μορφὴ καὶ καινούργιο κόσμο ἀπ’ ὅτι βλέπουμε ὡς τώρα. Ἡ παιδεία δὲ διαιρεῖται σὲ «κομμάτια» ἀλλὰ εἶναι ζήτημα τῆς μορφῆς τοῦ συνόλου.

 

Ποῦ βασίζεται τὸ ΕΛ.Ε.Σ.;

Στὸ Ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα
Στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα (καὶ τὸ Γλωσσικὸ ζήτημα)
Στὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία
Στὴν μέθοδο τῆς Δημιουργίας καλλιτεχνικοῦ ἔργου

Δὲ συγγενεύουμε μὲ τὸ δῆθεν ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ τὴν ὑποκρισία.

Ἡ ἀρχαιότητα δὲν εἶναι προγονοπληξία
Ἡ Πίστη δὲν εἶναι φανατισμός.
Ἡ πατρίδα δὲν εἶναι σοβινισμός.
Ἡ παραδοσιακὴ Ἑλληνικὴ οἰκογένεια δὲν εἶναι ἀτομικισμὸς καὶ κάλυψη προσωπικῶν ἀναγκῶν. Δὲν ἐνέχει χάσμα γενεῶν, καὶ σύγχυση ἀξιῶν ἀλλὰ συνοχὴ μὲ θυσίες καὶ κοινὲς ἀξίες ποὺ συνδέεται μὲ τοὺς εὐρύτερους συγγενεῖς καὶ βάση τὴν σύνδεση τριῶν γενεῶν. Ἡ παραδοσιακὴ Ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἔχει ὀργανωθεῖ χωρὶς πάθῃ καὶ ἐγωιστικὲς ἀρρώστιες, χωρὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις καὶ ἐμπλοκὲς στὴν ἐπικοινωνία, ποὺ προκαλοῦν σύγχυση, ἀδιέξοδο καὶ διάσπαση. Ἡ εὐελιξία της στὶς σχέσεις πρέπει νὰ λειτουργήσει ὡς φάρος γιὰ τὸν πολιτισμό μας, καὶ νὰ μὴν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν «ἐκσυγχρονισμό» της ἐν μέσῳ κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν κρίσεων. Ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες.

Φιλοσοφία γιὰ τὸν Ἕλληνα τοῦ σήμερα εἶναι ἡ τέχνη τῆς ζωῆς ποὺ βασίζεται στὶς ἀρετὲς οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν παραδοσιακὴ Ἑλληνικὴ οἰκογένεια μὲ τὸ φιλότιμο καὶ τὴν τιμιότητα. Τὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα: «Οὐδὲν γλύκιον πατρίδος» τραγουδᾷ ὁ Ὅμηρος. Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, καλύτερα νὰ πεθάνει κανείς, παρὰ νὰ παρακούσει τοὺς νόμους τῆς πατρίδας.
«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών»: Ὦ, παιδιὰ τῆς Ἑλλάδας, ἐμπρὸς γιὰ νὰ ἐλευθερώσετε τὴν πατρίδα, τὰ παιδιά, τίς γυναῖκες, τοὺς βωμούς των πατρώων θεῶν καὶ τοὺς τάφους τῶν προγόνων σάς. (Αἰσχύλου, «Πέρσαι»)

Τί πρέπει νὰ ἀλλάξει:

Ἡ παρακμὴ τῆς Παιδείας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ μετὰ τὴν μεταπολίτευση ἕως σήμερα, μὲ τὴν κατάργηση τῆς βαθιᾶς γνώσης τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, τὴν ἀλλοίωση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ὕπνωση τῶν παιδιῶν καὶ τοῦ πολίτη καταργῶντας τίς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

 

Ἰσονομία

Ἰσοκρατία

Ἰσηγορία

Διαφάνεια

Διαβούλευση

Δημοκρατία

“Τὸ Σχολεῖο γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ Σχολεῖο”

Διδακτικές Ενότητες

αρχαια ελληνικα

αρχαια ελληνικη γλωσσα

μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου

ιστορια

ιστορια – διαφωτισμοσ -ελλ. επανασταση

μέ τόν καθηγητή Μουσικολογίας καί ἱστορικό ἀναλυτή κ. Στέργιο Ζυγούρα.

μουσικη

Ψαλτικη Τεχνη, Υμνολογια & Βυζαντινη Μουσικολογια

μέ τόν ἀναπληρωτή καθηγητῆ Α.Π.Θ. π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου

Ηροδοτου ιστοριαι

ΗΡΟΔΟΤΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΙ

μέ τή φιλόλογο κ.Παρασκευή Γκέσιου

Θωρακιζοντας την ψυχικη μας υγεια

Θωρακιζοντας την ψυχικη μας υγεια

με τον ψυχίατρο, συστημικό οικογενειακό ψυχοθεραπευτή κ.Νικόλαο Γ. Σταματάκη

Διδασκαλία σε παιδιά Δημοτικού

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες…», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἐπαναλάμβανε πολλάκις στὰ κηρύγματά του ὁ εὐεργετηθεὶς ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὸν Ἅγιο, λαϊκὸς ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, «…εἴμαστε εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἴμαστε διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης στὰ πνευματικὰ θέματα καὶ ἐντούτοις ἔχουμε ἀμελήσει τόσο τὴν ἀποστολή, ὅσο καὶ αὐτὴν τὴν γλῶσσα μας. Μιὰ γλῶσσα ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεός, προγνωρίζοντας τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀληθινῆς πίστης ἐκ τῶν Ἑλλήνων ἐδόξασε μὲ τὸ νὰ εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο σ’ αὐτήν».

Μὲ σειρὲς μαθημάτων γιὰ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἀπευθυνόμενες σὲ γονεῖς καὶ παιδιά, ξεκινᾷ μιὰ προσπάθεια ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῆς Παιδείας στὴν ἀληθινὴ Ἐκπαίδευση, μὲ θεμέλια τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, τὴν Παράδοση καὶ τὴν Πατριδογνωσία.

“Τὸ Σχολεῖο εἶναι Ζωὴ καὶ ὄχι προετοιμασία γιὰ τὴ ζωή”