Ἐκκλησία καί λαός

Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ

ΤΑ ‘’ΕΜΒΟΛΙΑ’’ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-SARS 2 ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ἉΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ὈΡΘΟΔΟΞΟΥ ἘΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

ΤΑ ‘’ΕΜΒΟΛΙΑ’’ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-SARS 2 ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ἉΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ    ὈΡΘΟΔΟΞΟΥ ἘΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ    Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Μήπως στην Ελλάδα κινούμεθα σε τροχιά Ουνίας και Παναίρεσης;