Βίντεο

Α’ Μέρος Διεπιστημονικής Διημερίδας: “Πανδημία – Σύνταγμα – Δημοκρατία”

Διοργανώνεται διεπιστημονική διημερίδα με την συμμετοχή ιατρών, νομικών, οικονομολόγων με θέμα "Πανδημία - Σύνταγμα - Δημοκρατία". Έχει καταλυθεί όντως το Σύνταγμα; Ποιες από τις συνταγματικές διατάξεις αθετούνται; Ποια η ευθύνη των δημοσίων φορέων, όπως των οργάνων...

Πολιτειακό μοντέλο Δικτύου Ελληνισμού

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 9μ.μ. Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ὀργάνωσε δημόσια τηλεδιάσκεψη μέ θέμα: «Μία ἐπίκαιρη πρόταση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ: Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Πολιτειολογία γιά τήν Ἄμεση Δημοκρατία καί γιά τήν Καθολική Ἀντίσταση στήν Παροῦσα Κρίση στήν Ἑλλάδα»...