Έναρξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Έναρξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Οι εργασίες του Ελεύθερου Ελληνικού Σχολείου ξεκινούν για δεύτερη χρονιά, πρώτα ο Θεός, τον μήνα Νοέμβριο με τις εξής θεματικές αρχικά και εν συνεχεία θα...

Λήξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ιούνιος 2022 ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Οι εργασίες του Ελεύθερου Ελληνικού Σχολείου ολοκληρώθηκαν τον μήνα Ιούνιο με επιτυχία. Θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο, πρώτα ο Θεός, και με νέες διδακτικές ενότητες. Το διάστημα του Νοεμβρίου...