Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ψαλτική Τέχνη, δεύτερος κύκλος

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ψαλτική Τέχνη, δεύτερος κύκλος

  Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ψαλτική Τέχνη, δεύτερος κύκλος ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 8:00 – 9:00μ.μ. Σειρές μαθημάτων Διδακτική ἑνότητα: Ψαλτική Τέχνη – Μορφολογία, Υμνολογία και...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, δεύτερος κύκλος

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, δεύτερος κύκλος

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 8:00 – 9:00μ.μ. Σειρές μαθημάτων Διδακτική ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή), δεύτερος κύκλος, μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου. ἀπό τήν Τετάρτη 2...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ψαλτική Τέχνη, δεύτερος κύκλος

Έναρξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Έναρξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Οι εργασίες του Ελεύθερου Ελληνικού Σχολείου ξεκινούν για δεύτερη χρονιά, πρώτα ο Θεός, τον μήνα Νοέμβριο με τις εξής θεματικές αρχικά και εν συνεχεία θα...

Λήξη εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ιούνιος 2022 ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Οι εργασίες του Ελεύθερου Ελληνικού Σχολείου ολοκληρώθηκαν τον μήνα Ιούνιο με επιτυχία. Θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο, πρώτα ο Θεός, και με νέες διδακτικές ενότητες. Το διάστημα του Νοεμβρίου...