Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Σειρές μαθημάτων: Παγκόσμια κρίση, προετοιμασία και επιβίωση. Πρώτη συνάντηση: Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων. Από τον απόστρατο Ειδικών Δυνάμεων,...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

Ἀνακοίνωση γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν μαθημάτων κατά τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σᾶς ἐνημερώνουμε πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορτῶν δὲ θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ μαθήματα τοῦ ΕΛ.Ε.Σ. Δηλαδὴ ἀπό την 26η Δεκεμβρίου 2022 ὡς καί την 8η Ἰανουαρίου τοῦ 2023. Τὰ μαθήματα...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο – Εὐχὲς Χριστουγέννων

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο «Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου, νοητὲ Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης· καὶ Ἀστὴρ σὲ ὑπέδειξεν, ἐν Σπηλαίῳ χωρούμενον τὸν ἀχώρητον». Ἀγαπητὲς φίλες καὶ φίλοι, Εὐχόμαστε ὁ σαρκωθεὶς καὶ δί΄ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας Χριστὸς νὰ εὐλογεῖ, νὰ σκεπάζει, νὰ...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

Τὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία καὶ εἰκονογραφία τῆς ἑορτῆς – Μέρος Β’

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στὴν Ἀληθινὴ Ἐκπαίδευση Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 8.30-9.30μ.μ. “Τὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία καὶ εἰκονογραφία τῆς ἑορτῆς“, μέρος Β΄, μὲ τὸν θεολόγο κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο. ΣYNΔΕΣΗ...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Σχεδιασμός και προετοιμασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανθρωπογενών κρίσεων

Τὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία καὶ εἰκονογραφία τῆς ἑορτῆς

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στὴν Ἀληθινὴ Ἐκπαίδευση Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 8.30-9.30μ.μ. “Τὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία καὶ εἰκονογραφία τῆς ἑορτῆς”, μὲ τὸν θεολόγο κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο. ΣYNΔΕΣΗ...
Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής  «Καλώς ανταμωθήκαμε φίλοι κι αγαπημένοι. Κάλαντα να σας πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σας ευχηθούμε».

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής  «Καλώς ανταμωθήκαμε φίλοι κι αγαπημένοι. Κάλαντα να σας πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σας ευχηθούμε».

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής «Καλώς ανταμωθήκαμε φίλοι κι αγαπημένοι. Κάλαντα να σας πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σας ευχηθούμε».     Το Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο (ΕΛ.Ε.Σ) στηρίζει και χαιρετίζει μία ακόμα αξιόλογη προσπάθεια του Συλλόγου Λόγιας,...