Διδακτική Ενότητα Αρχαία Ελληνικά

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Συνδεθείτε στο μάθημα

Κάθε Πέμπτη 8.00μμ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

με την μοναχή Ευλογία

μαθημα 1

Η Αρχαία Ελληνική νεκρή ή ζωντανή γλώσσα;

μαθημα 2

Περί αυτοχθονίας των Ελλήνων

μαθημα 3

Η Ελληνική Γλώσσα ανά τους αιώνας

μαθημα 4

Τελευταίον μέρος της Ιστορίας της Ελλ. Γλώσσας

μαθημα 5

Φθόγγοι και γράμματα – Περί ἑλληνικῆς αὐδῆς και ἐρασμικῆς προφορᾶς/πλάνης

μαθημα 6

Γράμματα, συλλαβές, προθέματα

μαθημα 7

 Τόνοι και Πνεύματα