Διδακτική Ενότητα Αρχαία Ελληνικά

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 καί κάθε 15 ἡμέρες στις 8:00μ.μ.
Διδακτική ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή), δεύτερος κύκλος, μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

μαθημα 1

Η αύξηση
Οριστική Παρατατικού και Αορίστου ενεργητικής φωνής
Κείμενον: Η λύση του Γόρδιου δεσμού
Το ρήμα ἀλέξω και ο Μέγας Αλέξανδρος
Μακεδονία γη ελληνική του Αλεξάνδρου η χώρα

μαθημα 2

Ο αναδιπλασιασμός
Οριστική Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
Κείμενον: Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα
Η μεγαλοφυΐα του Αλεξάνδρου ή η αδελφοσύνη
Ο Μέγας Αλέξανδρος στην καθ’ ημάς Ανατολή