Διδακτικὴ Ἑνότητα Ἀρχαία Ἑλληνικά

Ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ Σχολεῖο

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 καὶ κάθε 15 ἡμέρες στὶς 8:00μ.μ.
Διδακτικὴ ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα (εἰσαγωγή), δεύτερος κύκλος, μὲ τὴ φιλόλογο μοναχὴ Εὐλογία Παναγιωτοπούλου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

μαθημα 1

Ἡ αὔξηση
Ὁριστικὴ Παρατατικοῦ καὶ Ἀορίστου ἐνεργητικῆς φωνῆς
Κείμενον: Ἡ λύση τοῦ Γόρδιου δεσμοῦ
Τὸ ρῆμα ἀλέξω καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
Μακεδονία γῆ ἑλληνικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα

μαθημα 2

Ὁ ἀναδιπλασιασμός
Ὁριστικὴ Παρακειμένου καὶ Ὑπερσυντελίκου ἐνεργητικῆς φωνῆς
Κείμενον: Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ τὸν Βουκεφάλα
Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἢ ἡ ἀδελφοσύνη
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή

μαθημα 3

Γ’ κλίση οὐσιαστικῶν
Κείμενον: Χαρακτηρισμὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου
Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Ἀλεξάνδρου
Στὰ 200 π.Χ. Κ.Π. Καβάφη

μαθημα 4

Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικὰ Γ’ κλίσεως:

α. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -ως γεν. -ωος

β. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -υς γεν. -υος

γ. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -ὼ γεν. -ους

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ποίησιν τῆς Σαπφοῦς

Σαπφὼ ἡ ποιήτρια

Τὰ περὶ τὸν βίον τῆς Σαπφοῦς

 

μαθημα 5

Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικὰ Γ΄ κλίσεως(ὁλοκλήρωση):
α. καταληκτικὰ διπλόθεμα σέ -ῠς(γεν. -ἕως) καὶ τὸ οὐδέτερο σέ -ῠ(γεν. -ἕως)
β. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -οῦς καί -αῦς
Ἔρως, ἀγάπη, φιλία
Αἰολίδι Μολπᾳ
Σαπφώ – Ἀφροδίτη – Φάων